خواله رسنۍTwitterFacebookPinterestGoogle+

Tag Archives: عبدالله پوپل

 آیا واقعاً پیمان صلح در افغانستان به توافق خواهد رسید؟| عبدالله پوپل

 صلح یک پدیده ی از خواب ها و آرمان های مردم افغانستان است که بیشتر از 40  سال میشود همه مردم در جستجوی صلح است که بد بختانه تا امروز این خواب و آرمان های مردم به جا نرسیده و به مانند یک افسانه ماند و رفت.  در رابطه به لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان…

Read more

نقش دولت در ترویج حکومت داری خوب

عبدالله پوپل تحلیل گر مسايل سیاسی پس از گذشت 19 سال از سقوط رژیم طالبان، افغانستان هنوز هم از دستیابی به حکومت داری خوب و دسترسی محدود به خدمات عمومی نیافته  است حداقل معیارهای که در بخش حکومتداری خوب باید که بر اساس میکانیزم سکتور های دولتی از قبیل وزارت داخله وزارت عدلیه و دیگر…

Read more

قدرت جوانان در ساختار دولت | عبدالله پوپل

جوانی یکی از مراحل مهم زندگی انسان می‌باشد در ایام جوانی یک انسان از ویژه گی های خاص برخوردار میباشد و از لحاظ قدرت توانایی بالا برخوردار میباشند و بیش از ۶۰ درصد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند. جوانان  امروزی افغانستان نسل پس از جنگ هستند و همیشه دنبال صلح امنیت و کار در…

Read more