خواله رسنۍTwitterFacebookPinterestGoogle+

Tag Archives: دودیال

افغانستان و جیوپولیتیک وجیواکونومیک منطقه | پوهاند محمد بشیر دودیال

(به مناسبت تدویر کنفرانس منطقوی برای افغانستان) فشرده (Abstract) امروز اقتصاد منطقوی (Regional Economics)  به حیث یکی از  رشته های جدید، در علوم اقتصادی شمرده میشود. پوتانسیلها و اهمیت مناطق نظر به موقعیت جغرافیاوی انان از هم متفاوت اندو ازهمین رو در ایجاد مناطق اقتصادی و اقتصاد منطقوی نقاط اتصال و همګرایی و همکاریهای منطقوی…

Read more

د وارداتو ذهنیت او وارداتی ذهنیت| پوهاند دودیال

د ۱۳۹۸ل. کال په وروستیو اود ۱۳۹۹ل. کال په لومړیو کې؛  چې د کرونا ( COVID-19) ویروس له ایرن څخه د ګڼ شمیر مهاجرو د کتلوی بیرته راستیندو سره سم، خپریدل (شیوع) پیل او ناروغی په ټولنه کې خپل دوارن پیل کړ، ټول هیوادوال یې اندیښمن کړل. ولس دوو ویرو واخیست: ناروغی او دقحطی او…

Read more