خپل ماشومان څنګه هوښیار کړو؟

د ماشومانو حافظه تر پینځه کلنۍ پورې ډېر رشد کوي او هر ماشومان په دې وخت کې ددې توانايي لري ، چې په خپلو مغزو کې ځینې خبري ذخیره کړي … نور

نوزيږي ماشومان به څنګه وساتو؟

ځينې خلك نوي زېږېدلي ماشومان تر ډېره عمره نه مينځي، دوى وايي ماشوم به ناروغ شي. خو خبره دا ده چې اكثره ناروغۍ له ناولتيا راپيدا كېږي. كه ماشوم پاك … نور