په ماشومانو کې شرم او کم جراتي

ژباړه او ليکنه: رفيع الله ستانکزی – د روزنيزو علومو پوهان په دې اند دي، چې د ماشومتوب پړاو د راتلونکي ژوند په جوړښت کې ډېر ستر رول لوبوي او … نور