د ماشوم په روزلو کې سالم حدود | فرېبا پسرلی

امریکايي خبریال او لیکوال هینري کلوډ ګڼ کتابونه لیکلي دي چې په ټوله نړۍ کې تر ۲۰ میلیونو ډېر ټوکونه پلورل شوي دي. د حدودو یا سرحداتو په نامه کتاب … Continue reading د ماشوم په روزلو کې سالم حدود | فرېبا پسرلی