د صداقت ګل | ژباړه: علم ګل سحر

دوه سوه پنځوس کاله میلادمخکې په لرغوني چین کې یوه شاهزاده نیت وکړ چې واده وکړي له یوه هوښیار سړي سره تر مشورې وروسته یې پریکړه یې وکړه چې د … نور