د لمر او د برګ آسمان سره جنګ وو 

لیکونکې: تورپیکۍ مهري سپوږمۍ دوی دواړو ته مخ وروګرځاوه ویې ویل: دا څه کیسه ده! په تاسي دواړو دا څه توره سیوری غوړېدلی ولي مو دومره غږونه سره لوړ دي. … نور

اسانه زده کړه؛ د طاقتونو وېش

عطالله زیارمل په دې ویډیو کې درښيي چې دوه طاقت لرونکي عددونه څنګه یو پر بل تقسیمولی شو. ویډیو وګورئ او نظر مو را سره شریک کړئ.