بيړه

 يو زلمى استاكار ته ورغى، ورته ويې ويل: زه غواړم په دې كسب كې استاد شم، څومره وخت راته پكار دى؟ هغه ورته كړه: لس كاله. زلمي وويل: زه  كه … نور

شګه او تيږه

 يو وخت دوه  خواږه ملګري په يوه بيابان كې په سفر روان وو. د مزل په منځ كې يې څه  خبره سره واړوله، دا يوۀ خپل ملګري ته كلكه څپېړه … نور

د چـا ګناه لويه ده؟

 دوه تارك دنيا زاهدان په لاره روان وو. سهار و. باران تازه ورېدلى و. ځاى ځاى كوړم اوبه ولاړې وې. دوی يوه ځوانه ښځه وليده چې د لارې د سر … نور

تمرکز

 له لس كاله شاګردۍ وروسته، تينو د ذن د استادۍ مقام ته ورسېد. يوه ورځ چې باران اورېده، دى د ذن د نامتو مرشد نان اين ليدو ته ورغى. مرشد … نور