ښکلی طبيعت

 د ذن په يوۀ لوى معبد كې د يوۀ تارك دنيا عابد كار دا و چې د معبد ونې، بوټي وپالي. دۀ له ونو، بوټو، وښو او ګلونو سره ډېره … نور

بلنه

 د كور مېرمن چې له دروازې د باندې وكتل، درې نابلده سپين ږيري يې وليدل چې پيتاوي ته ناست دي. دې ته په زړۀ كې ورتېره شوه چې دا خو … نور

داغونه

 يوۀ هلك ته چې همېشه به په غصه کېده خپل پلار د مېخونو كڅوړه وركړه، ورته ويې ويل: هر وخت چې په قهر شې د لرګو په دېوا لګي باندې … نور