ریاضي زده کړئ| عبدالله وردک

دا ځای کلیک کړئ- د ریاضي زده کړه اړوندې لیکنېپښتو لیک لوست |۱ برخه|عبدالله وردکپښتو درس (۳) عبدالله وردکپښتو درس (۲) عبدالله وردکپاچا او وزیر/ ژباړه : آرش ننګیال

پښتو درس (۳) عبدالله وردک

د درېم لوست د کتلو لپاره دا پښتوـ درسونه ځای کلیک کړئ اړوندې لیکنېپښتو درس (۲) عبدالله وردکپښتو لیک لوست |۱ برخه|عبدالله وردکحکايت/ ژباړه: جمال عبدالله افغانيد کوچنیانو ادبیات، تاریخي … نور

پښتو درس (۲) عبدالله وردک

پښتو درسونه به ان شاءالله د دغو لاندې خلکو د پاره ګټور واقع شي: الف – د هغو خلکو د پاره چې هغه په انګلسي پوهېږی، لېکن په پښتو نه … نور

پښتو لیک لوست |۱ برخه|عبدالله وردک

دا ځای کلیک کړئ اړوندې لیکنېد کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالتحکايت/ ژباړه: جمال عبدالله افغانيولي تلویزیون په فارسي ږغېږي/ نعیم نصیبد هر څه ښه والی د هغه خپل … نور

لالهانده کم عقل! / ذکیه ابها

هغه مهال چې «سیر بریا کوف» پنځلس کلن و، ښوونکي یې ورته وویل: ګومان نه کوم چي ته دې خپلې زده کړې پای ته ورسولای شې نو ښه ده ښوونځی … نور