شګه او تيږه

 يو وخت دوه  خواږه ملګري په يوه بيابان كې په سفر روان وو. د مزل په منځ كې يې څه  خبره سره واړوله، دا يوۀ خپل ملګري ته كلكه څپېړه … نور

د چـا ګناه لويه ده؟

 دوه تارك دنيا زاهدان په لاره روان وو. سهار و. باران تازه ورېدلى و. ځاى ځاى كوړم اوبه ولاړې وې. دوی يوه ځوانه ښځه وليده چې د لارې د سر … نور

تمرکز

 له لس كاله شاګردۍ وروسته، تينو د ذن د استادۍ مقام ته ورسېد. يوه ورځ چې باران اورېده، دى د ذن د نامتو مرشد نان اين ليدو ته ورغى. مرشد … نور

ښکلی طبيعت

 د ذن په يوۀ لوى معبد كې د يوۀ تارك دنيا عابد كار دا و چې د معبد ونې، بوټي وپالي. دۀ له ونو، بوټو، وښو او ګلونو سره ډېره … نور

بلنه

 د كور مېرمن چې له دروازې د باندې وكتل، درې نابلده سپين ږيري يې وليدل چې پيتاوي ته ناست دي. دې ته په زړۀ كې ورتېره شوه چې دا خو … نور