جمعه, مارچ 5, 2021
Home کالمونه

کالمونه

افغانستان په یوه پېړۍ کې | استادشهسوار سنګروال

 (۱۳۰۰—۱۴۰۰ل ) دویم څپرکی ۳برخه د علي احمد خان دوه مخي: علی احمد خان پداسې مهال د پاچاهۍ اعلان وکړ چې پاچا امان الله خان لا په کندهار...

د یار د مرګ د درشل خاطره

استاد سعدالدین شپون حاجي انصاري چې له سرطان نه بچ شوی دی، هغه ورځ په بوله وروبللم. داسې ښکاري چې ډېر بېکسه پاتې دی. مېرمن...

افغانستان په یوه پېړۍ کې| استاد شهسوار سنګروال

(۱۳۰۰ــ۱۴۰۰ل )  دویم څپرکی   ۱ برخه  استاد شهسوار سنګروال د سقاو زوې حبیب الله:  امان الله خان د یوې لسيزې (۱۹۱۹-۱۹۲۹ زکال) په شاوخواکې د افغانستان پاچاوه. په دغه موده...

ښکلې خو ده. شتمنه هم ده؟ – استاد سعد الدین شپون

دا ځل چې ورغلم حاجي انصاري ویل عربۍ کې د زمري له پاره یواتیا نومونه شته خو اوس یو ژوندی زمری ورکې درک نه...

افغانستان په یوه پېړۍ کې 

 ( ۱۳۰۰—۱۴۰۰ل )  لومړی څپرکی  څلورمه برخه  استاد شهسوارسنګروال د پاچا امان الله کورنی او بهرنی سياست  امان الله خان د خپل هېواد له ودې او پرمختګ سره دېره...

افغانستان په یوه پېړۍ کې| استاد شهسوار سنګروال

 (۱۳۰۰—۱۴۰۰ل ) لومړی څپرکی درېیمه برخه د پاچا وروستي نوښتونه  کله چې پاچا کابل ته ورسېد د یوه نوښت په بنسټ یې و پتېیله چې د چارو د...

د پاچا امان الله رغاونې اصلاحات او سپارښتنې 

لومړی څپرکی افغانستان په یوه پېړۍ کې (۱۳۰۰—۱۴۰۰ل ) دوېیمه برخه استاد شهسوار سنګروال د امان الله له ملي او تاریخي کارنامونه يوه ستره کارنامه د هېواد د خپلواکۍ...

افغانستان په یوه پېړۍ کې

یوه نوې لړۍ:      (۱۳۰۰ل – ۱۴۰۰ ل )  لومړی څپرکی    استاد شهسوار سنګروال  د رنود وستانو، ومې پتېیله چې افغا نستان په یوه پېړۍ کې تر...
- Advertisment -

وروستي خپاره شوي