Categories

اعلان

Loading…

تا حصار پنتاگون/ مصطفی عمرزی

(معرفی کتاب)

درگیری بی پیشینه ی ملت ما با عنصر بیرونی، درونمایه ی قضایای بیش از سه دهه ی افغانستان را در تلاطمی مواج می سازد که با هر تاب آن، رشته ی فهم بر امور سیاسی بر هم می خورد و از همین جاست که در طول سالیان بحران، منافع ملی با وضاحت موضع سیاسی، تعریف نمی یابند. آن چه در این میان بسیار مهم است، بررسی تقابل با کشورهای بیرونی بود. متاسفانه با حضور نقش بیگانه، جناح موافق داخلی، پس از آن که مطمئن می شود بقا یافته است، مساله ی برخورد را در حد طرف «بلندمرتبه» می پذیرد و بنابراین، فهم ما از دانش سیاسی آن، در حد سقوط در منجلاب منافع بیگانه می افتد.

 پس از کودتای7 ثور تا کنون، برداشت های حلقات رهبری افغانستان از تقابل با بیگانه، مسیری را نگشوده است تا با طی طریق در آن، از تجربه ی برخورد ها، فهمی حاصل شود که اگر می شد، دشواری های ما با تنوع سیاست های بیرونی که بر اساس منافع رژیم ها و کشورها تنظیم می شوند، موضع منافع ملی افغانان را در جهت خواسته های آنان، محکم تر می کرد.

من، کمتر خوانده و یا شنیده ام که سیاستگران افغان پس از تجربه ی چند دهه برخورد خیلی متفاوت و ایدیالوژیک با بیگانه، بینشی را کتابی کنند که در سرزمینی همانند افغانستان، می توانست پیچیده گی فهم سیاست های بیرونی را در زمان برخورد، لاینحل نکند.

 کتاب «کنونی» از محدود کتاب هایی ست که کسانی در افغانستان تلاش کرده اند با ارزیابی سیاست های طرف مقابل، سیاست های خارجی ما، به درستی تعریف شوند.

یادآوری:

ناشرکتاب «تا حصار پنتاگون»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمننشردانش)

محل پخش و فروشکتاب «تا حصار پنتاگون»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸