خواله رسنۍTwitterFacebookPinterestGoogle+

رویای ناتمام متحقق خواهد شد | حشمت ناصری

احداث شهر جدید کابل، به عنوان یکی از مهمترین پروژه های حکومت وقت؛ با شدت آغاز اما بنابر مشکلات تخنیکی و حقوقی برای مدت نا معلوم متوقف گردید. با وصف تلاش های پی هم از جانب ادارات تطبیق کننده؛ اما این پروژه هیچگاه به ثمر نرسید و به مثابه یک رویا در ذهن مردم حک شد.

بر اساس حکم شماره (542) مورخ 12 جوزا سال 1399، رئیس جمهور محمد اشرف غنی؛ محمود کرزی به حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گماشته شد و با گزینش ایشان منحیث نامزد وزیر شهرسازی و اراضی، کار احداث شهر جدید کابل به مثابه رویای ناتمام از سر گرفته شد و این پروژه به عنوان مهمترین پروژه انکشافی این وزارت در صدر اولویت های کاری مسوولین امور قرار گرفت.

بحث احداث شهر جدید کابل در سطح رهبری وزارت شهرسازی و اراضی به گونه روز افزون شدت گرفت و با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی این پروژه مهم و حیاتی، مسوولین بر اساس هدایت رهبری وزارت به وظایف مشخص توظیف گردیدند.

در اولین اقدام، تامین هماهنگی با ادارات سکتور شهری، مشاهده ساحه به گونه حضوری، شناسایی نکات ضعف و قوت، دید و بازدید با مردم محل، تفاهم با بزرگان و زمینداران مستقر در ساحه ده سبز ولایت کابل، اقناع آنان برای آغاز این پروژه مهم و در نهایت آغاز روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت از قدمه ها و لازمه های نخستین برای آغاز کار عملی این پروژه بود.

رهبری جدید وزارت شهرسازی و اراضی با یک دید متفاوت، تلاش ورزید به گونه کار را آغاز کند تا از یکطرف زمینه تحقق زود هنگام این پروژه مهم حکومت در کابل فراهم و از جانب دیگر حین تطبیق پروژه منفعت های مردم نیز به گونه جدی مدنظر گرفته شود.

طرز دید و نگرش رهبری وزارت شهرسازی و اراضی و اهمیت بالای اقتصادی و اجتماعی این پروژه؛ فضای باور و اعتماد را میان مردم بوجود آورد و در نهایت بالاثر هماهنگی دو طرف تفاهمنامه همکاری میان رهبری وزارت شهرسازی و اراضی و بزرگان ده سبز به منظور احداث شهر جدید کابل و حل معضل حقوقی زمین مورد نظر به امضاء رسید.

با گذشت دو ماه، وزارت شهرسازی و اراضی در یک اقدام بی پیشینه، روند تصفیه موازی 20 هزار جریب زمین در ساحه ده سبز ولایت کابل را برای احداث شهر جدید کابل به اتمام رسانید و پیوسته به آن کار سروی توپوگرافی به منظور آماده سازی ساحه غرض احداث شهر نامبرده نیز آغاز گردید.

همزمان با آن، بخش های تخنیکی وزارت به گونه هماهنگ و منسجم روی ترتیب ماستر پلان شهر جدید کابل نیز کار را آغاز نمودند و در نتیجه کار مشترک مسوده ماستر پلان این شهر در شُرف تکمیل شدن است.

رهبری وزارت شهرسازی و اراضی به این باور است که در احداث شهر جدید کابل، در قدم نخست تمرکز روی زیربنا سازی این شهر چنانچه، سرک ها و پیاده رو ها، سیستم منظم آب و برق، سیستم منظم کانالیزاسیون و کلیه امکانات رفاهی در نظر گرفته شود و سپس روی ساختمان سازی این شهر کار آغاز گردد.

رهبری وزارت شهرسازی و اراضی مصمم است شهر جدید کابل را با معیار های بلند انجنیری و مهندسی و با توجه به نورم و ستندرد ها در سطح منقطه اعمار و زمینه اسکان دو میلیون هموطن را فراهم سازد.

حسب هدایت رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، کار احداث شهر جدید جلال آباد و شهر جدید هرات همزمان با احداث شهر جدید کابل نیز آغاز خواهد شد که با اعمار این سه شهر افغان ها شاهد شهر های معیاری برابر با ستندرد های منطقه خواهند بود.

Leave a Reply