خواله رسنۍTwitterFacebookPinterestGoogle+

د اغېزناکې مطالعې لپاره د(مردر) طریقه| ژباړن: طارق تسل

لومړی: M= Mood کله چې وغواړو مطالعه وکړو، باید چې په ذهني او بدني ډول ارام واوسو

دوهم: U= Understand څه مو چې مطالعه کړل، باید ځان پرې سم پوه کړو

درېیم: R= Recall څه مو چې د مطالعې په پاېله کې زده کړل، په دې مرحله کې یې بیا ځلې یادونه او تکرار صورت نیسي.

څلورم: Detect & digest په دې مرحله کې، هغو ځایونو ته بیا ځلې رجوع کېږي، په کومو چې په لومړي ځل مطالعې سره نه یوو پوه شوي. په دې مرحله کې پېچلي مطالب باید ساده شي او وروسته له ډاډ څخه زده او ومنل شي.

پنځم: E= Expand په دې مرحله کې اړینه ده چې مطالعه شویو مطالبو ته پراختیا ورکړو. په دې مانا چې وړاندې مو څه لوستي، د مطالعې په ادامې سره د اوسنۍ برخې سره اړیکه ورکول شي او په تړاو یې له ځانه پوښتنې وشي.

شپږم: R= Review & Respond په دې مرحله کې په مطالعه شویو مطالبو بیا ځلې کتنه کېږي او احتمالي نیمګړتیاو ته سم ځواب پیدا کېږي. د دې مرحلې یوه موخه دا هم ده، چې وړاندې مطالعه شوي مطالب بیا ځلې ذهن ته لار پیدا کوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *