خواله رسنۍTwitterFacebookPinterestGoogle+

افغانستان و سیاست| عبدالله پوپل

سیاست در افغانستان به یک بازیجه همه جاگیر تبدیل گردیده است زیرا کسانیکه در راس سیاست و حکومت داری قرار گرفته است به خوبی نتوانسته است که سیاست داخلی و خارجی کشور را کنترول و بررسی کند که این خود یک ضعف و ناتوانی سیاست استراتژیک کشور را نشان میدهد و عدم بی کفایتی رهبران باعث گردیده است که سیاست افغانستان از چوکات خارج گردد و همه مردم سیاست را تمسخر کنند. همه ما شاهد هستیم و از تاریخ کشور آگاه هستیم 05 سال قبل افغانستان از یک جایگاه سیاسی معتبر برخوردار بود چون در آن زمان کسانیکه در راس رهبریت قرار گرفته بودند از جایگاه علمی و آگاهی از جغرافیه سیاسی کشور و جهان داشتند و به همین خاطر سیاست افغانستان تحت کنترول و با چهار چورپ قانون اساسی اساس گذاشته بود اما در این آواخر کشور های خارجی به گونه آسان دخالت شانرا به راحتی و به صورت آشکار نشان میدهد و بیش از ده ها کشور در ساختار سیاست افغانستان دخالت دارند و هر کدام به گونه مستقل سیاست و پالیسی خود را بالای مردم افغانستان تطبیق میکنند.

نهاد های دولتی افغانستان تحت استعمار کشور های خارجی قرار گرفته است و هر شخضی که در راس نهاد های دولتی از جمله وزارت ها ریاست های مستقل قرار میگیرند از حمایت کشور های خارجی برخوردار بوده اند چنانچه همه شاهد هستند بار ها عملکرد های منفی از طرف خارجی ها در ساختار دولت مورد استفاده قرار گرفته شده است و از طرف هیچ یکی از وزرا و دیگر رهبران سیاسی جواب دندان شکن داده نشده است در اصل کشور ما افغانستان توسط چند اشخاص محدود که از افغانستان است و برای کشور های خارجی کار میکنند اشغال گردیده شده  است.

یک افغان وطن پرست و مردم دوست که میخواهد برای کشور و مردم خود خدمت کند از طرف مقامات بلندرتبه تحقیر شده و مانع پیشرفت هایش میشود چون منافع شخصی بعضی از رهبران سیاسی که در راس حکومتداری قرار گرفته است و از بهره آن محروم میشوند یگانه دلیل که افغانستان پا به پیشرفت نمیگذارد همین دلیل است انسان های بی تقواه مانع عملکرد های مردم وطن دوست میشوند.

به صورت واضع و بیان کامل میتوان گفت مشکلات مردم در این آواخر به اوج خود رسیده است و تمام قبایل افغانستان خساره مند شده اند و زیر چطر فقر زیست مینمایند و دولت مردان با داشتن معلومات از حالت ایشان خود را بی خبر می اندازند و در نشاط و منافع شخصی خود مصروف هستند

پیشنهاد من برای رئیس صاحب جمهور و دیگر کارمندان بلند رتبه ارگ ریاست جمهوری این است که انسان های باتقوا پرهیزکار و وطن دوست را یک بار چانس بدهند تا برای کشور و مردم خود خدمات خوبی را انجام بدهند و وطن را به سوی صلح و پیشرفت برسانند و راه حل این مسایل تنها مقرر نمودن انسان های صادق در پُست های کلیدی است.

عبدالله پوپل

تحلیل گر مسائل سیاسی

Leave a Reply