یکشنبه. Dec 8th, 2019

ورځ: جون 26, 2019

لېکنه شمس الرحمن شمس د کرکټ په ډګر کې هغه سیالۍ ډېر لېدونکي لري چې لوبغاړي په پوره جزبې سره لوبه کوي ان یوه خطا... Read More