جمعه. Dec 6th, 2019

ورځ: جون 20, 2019

سمیع الله دراني د هندوستان کرکټ بورډ په هند کې د افغانستان کرکټ لیګ ته اجازه نه ورکوي، دا خبره د هندوستان کرکټ بورډ پرون... Read More