د پرمختګ په مخکې مو خنډ څوک دی؟

  • Written by:

ژباړه: کمالپوري

یوه ورځ چې کارکوونکي خپل دفتر ته ورسېدل په خپلو میزونو يې یو- یو لیک ولید. لیک څه داسې و: په دې کمپنۍ کې هغه څوک چې ستا د پرمختګ مخه یې ډب کړې وه؛ په حق ورسېد.

که غواړئ چې په اخري ځل ورسره وګورئ دا یې پته ده.

کله چې د کمپنۍ کارکوونکي هلته روان شول له لېرې یې تابوت ولید نو ډیر غمجن شول خو بله خوا د دوی هغه اندېښنه هم لېرې شوه چې د پرمختګ د لارې خنډې یې لېرې شو. کله چې دوی یو- یو شول او تابوت ته ورنژدې شول؛ که ګوري چې په تابوت کې هېڅ نشته یوازې او یوازې هینداره ده او خپله څېره ویني.

موږ ټول عمر د خپل پرمختګ په وړاندې نور خلک ملامتوو.

Loading...