قاچاق/ ژباړن: اسدالله غضنفر

 (د منځني ختيځ د خلكو يوه كيسه)

 د ګمرګ مامور چې په پروړه بار خره ته او د خره څښتن ته وكتل، شك ورپيدا شو چې په دې بار كې به خامخا څه  شى قاچاق تېرېږي.

 سيخ يې راواخيست چې د بار منځ ورمعلوم شي خو پروړه ډېره تخته وه، سيخ پكې په مخ نه تۀ. د ګمرګ مامور ورته بې حوصلې شو، اجازه يې وركړه چې له سرحده واوړي.

 د ګمرك مامور به همېشه دغه سړى لید چه خر يې په پروړه دروند باركړى، له سرحده اوړي. مامور د بار د څښتن وارخطا نظرونو يقيني كړى و چې څه  شى خو قاچاقوي خو چې هر څو يې پروړه واړوله، راواړوله څه  په ګوتو ورنه غلل.

 پوره لس كاله تېر شول. د بار د څښتن همدا تګ راتګ لا روان و چې مامور تقاعد وكړ. له تقاعده وروسته يې يوه ورځ چېرته په بازار كې بار والا وليد، ورته ويې ويل: اوس خو حقيقت راته ووايه، تا به څه  قاچاقول؟ قاچاقبر ورته وويل: خره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...