د اختر ورځ

نن د اختر ورځ ده
هر خوا د خوښۍ درز ده
زما نو څه اختر دی
لالا مې مسافر دی
پلار مې اختری راکړ
مور مې هم سلی راکړ
خور سره ټالو ته ځم
ښه ښایسته کالو کې ځم
اخلم د بازۍ سامان
ښکلی د مستۍ سامان
لالا به مې هم راشي
اختر به په مونږ بیا شي

علینه توتاخیل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...