څلور فصلونه

ډیر مخکې په یوه وړوکي کلي کې یوه ښځه اوسیدله چې ډیره غریبه وه.یوه ورځ دا ښځه په پټیو کې ګرځیدله چې بیلابیل سابه راټول کړې او خپلو ماشومانو ته یې پاخه کړې چې په څلور هلکانو باندې یې سترګې ولږیدې.څلور هلکان راغلل او زړې ښځې ته یې سلام ورکړ.ښحې هم سلام وعلیک کړ او بیرته په خپل کار بوخه شوه.

هلکانو له زړې ښځې نه پوښتنه وکړه چې : مور جانې د کال په څلورو موسمونو کې دې کوم یو ډیر خوښ دی؟

زړې ښځې ځواب ورکړ چې ټول مې خوښ دي په پسرلي کې ښایسته باران وریږې او ټول ځایونه زرغون وي په دوبي کې ښکلی لمر وي میوې پخې شي.په مني کې ټول ځایونه ښکلې ژیړ رنګ وي او غلې هم پخې شي او په ژمي کې ښکلي سپینه واوره وریږې نو ټول فصلونه مې خوښیږې.

څلور هلکان ډیر خوښ شي او زړې ښځې ته ووایي : موږ څلور وروڼه یو او هر یو ،یو موسم یو تا موږ ډیر خوشحاله کړو نو ځکه تاته یوه ډالۍ درکوو.موږ ته دې د سر ټیکرۍ راکړه.

زړه ښځه حیرانه وي او خپل ټیکری دوی ته ورکړې.څلور وروڼه د ښځې په ټیکري کې  ډیرې د سروزرو سکې ورواچوي او لاړ شي.

زړه ښځه په ډیره خوښی سره کور ته راشی او خپلو ماشومانو ته ووايي چې سر له نن نه به د موږ ژوند په ډیر خوند سره تیر شي نور به موږ ښه خوراک او کالي ولرو.

څو ورځې چې تیرې شي د ښځې کور ته د دوی ګاونډۍ راشي او پوښتنه ورنه وکړې چې دومره ډیرې پیسې یې له کومه تر لاسه کړې.

زړه ښځه چې ډیره مهربانه وي خپلې ګاونډۍ ته ټوله کیسه وکړې .ګاونډی چې دا هر څه واوري نو ژر هغه ځای ته ځان ورسوي چې زړې ښځې ورته ښودلی وو.کله چې هلته ورسیږې نو رښتیا هم هغه څلور وروڼه هلته ووینې. څلور وروڼه ښځې ته سلام ورکې او بیا له دې نه هم پوښتنه وکړې چې په کال کې یې کوم موسم خوښ دی او کوم یې نه دی خوښ.

ښځه ځواب ورکړې چې :

زما خو یوه فصل هم نه دی خوښ .په پسرلي کې ټوله ورځ باران وي په دوبي کې ډیره ګرمي وي په مني کې پاڼې ټول ځایونه بدرنګ کړې او په ژمي کې یخني وي ، نو زما یو موسم هم نه دی خوښ.

1څلور وروڼه خفه شې او ورته ووايي : سمه ده څنګه چې ستا خوښه وي.خو تا موږ ته د پوښتنې ځواب راکړ نو موږ هم تاته یو څه درکوو.موږ ته دې د سر ټیکری راکړه.

ښځه ډیره خوشحاله شي او ژر خپل ټیکری ورکړې.څلور وروڼه یې ټیکری ورته ډک کړې او ښځې ته یې ورکړې.ښځه دیره خوشحاله وي او په منډه کور ته راشي.کور کې په خوښی سره خپل ټیکری خلاص کړې چې ګوري ټول ټیکری یې له خرابو مڼو نه ډک دی.ښځه چې وګوري په ټیکري کې یواځې خرابې شوي مڼې دې نو په غوصه سره خپلې ګاونډۍ کور ته ورشي او په ډیره غوصه سره ورته ووايي چې تا ما ته درواغ ویلې وو.ماته خو یې سره زر رانه کړل.

زړه ښځه په ارامی سره له خپلې ګاونډۍ نه پوښتنه وکړې چې نو ستا ځواب څه وو؟

ګاونډی ورته ووايي چې ما خو وویل چې یو مې هم نه دی خوښ.

زړه ښځه خفه شې او ووايي : نو دوی هم تاته سمه ډالۍ درکړې.چې ستا دوی نه دې خوښ نو د دوی هم ته نه یې خوښه.

پښتنه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...