د يوې نهه کلنې افريقايۍ نجلۍ شهکار شعر

ما جوړ کړی دی يو کور

بې له تيږې بې اوبو

دی زړګی زما د مور

ددې کور قوي ديوال

او ﻻسونه مې د پلار

يو يې غولی بل يې بام

خنداګانې مې د خور

ددې کور دړې ، کړکۍ

دواړه سترګې مې دورور

ددې کور دي روښنايۍ

زما کور دی يو ښه کور

چې لګيږي په ما خوږ

 

ژباړن : پير محمد کاروان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...