بادار او بزګر/ ژباړن: ارش ننګیال

بادار د خپل بزګر د حال پوښتنه وکړه، بزګر په ډېرې خواشینۍ وویل: ـ زه الله پاک ډير غریب پیدا کړی یم، ټول عمر مې په کړاوونو کې تېر شو، هیڅکله مي ګیله نه ده کړې خو له دې هرڅه سره، سره وګوره! زما د یوازینی زوی سترګې کږې دي او هرڅه ورته دوه، دوه ښکاري.

بادار یې په ځواب کې وویل: ـ زما د زوی سترګې هم کږې دې، خو ته ډیر شکایت کوې.

بزګر وویل: باداره! زما او ستا ترمنځ دا فرق دی چې ستا زوی ته ټولې نیکبختۍ دوه، دوه ښکاري خو زما زوی ته بدبختۍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *