همت / نورګل شفق

یوه ورځ یو کارغه ډیر تږی شوی و، له تندې يې په خوله کې لاړې وچې شوې وې.

1

کارغه شاوخوا وڅارله خو اوبه يې تر سترګو نه شوې، نو ځکه د اوبو د پېدا کولو په مقصد له ونې ولوت.

2

کارغه ډير مزل وکړ، خو اوبه يې بیا هم ترسترګو نه شوې. اخر يې د یوې بلې ونې پر ښاخ دمه جوړه کړه.

3

ناڅاپه يې په یوه څاه سترګې ولګېدې، پړ شو، والوت او د څاه پر دیواله کیناست.

4

خو چې ګوري په څاه کې د اوبو پر ځای وچې خټې دي، کارغه ډير خفه شو، خو همت يې له لاسه ورنه کړ او له هغه ځایه هم والوت. تر لږ مزل وروسته يې د یوه کور په انګړ کې پر یوه منګي سترګې ولګېدې، په زړه کې خوشاله شو، وزرونه يې خلاص کړل او د منګي په لور وروالوت.

5

دا ځل نو د کارغه زړه نږدې و چې له غمه وچوي. ځکه چې په منګي کې اوبه دومره لږې وې، که کارغه هر څومره هڅه وکړه خو مښوکه یې ور ونه رسېده.

6

ناڅاپه یې له منګي لږ هاخوا او د ونې تر څنګ په وړو وړو شګو نظر پريوت، ورته ځير شو او په فکر کې څه وروګرځېدل.

7

کارغه له منګي پړپ… والوت، د شګو په منځ کې کيناست او یوه شګه یې په خپله مښوکه کې راواخيستله.

8

کارغه شګه منګي ته ورواچوله. دا عمل يې څو ځلې تکرار کړ. شګې به يې راخيستې او منګي ته به یې وراچولې. شګې د منګي بيخ کې پاتې شوې او اوبه ورو ورو د منګي سر ته راپورته شوې.

9

اوبه ورو ورو د منګي سر ته راوختې او کارغه ښه په مړه خېټه په اوبو ځان موړ کړ.

10

کارغه له خوشالۍ څو ځلې کاغ، کاغ، کاغ … وکړل، وزرونه يې پرانيستل او له پړپ سره په هوا شو.

11

خوږو ماشومانو! کارغه همت وکړ، ناهيلی نه شو او د خپلې هوښيارۍ په مرسته يې ستونځې ته د حل لار پيدا کړه. تاسې هم که خدای مه کړه له کوم مشکل سره مخ کېږئ نو ناهيلي کيږئ مه، که همت وکړئ نو د حل يوه ښه لار به ورته پېدا کړئ.

ژباړه: نورګل شفق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...