Daily Archives: August 4, 2019

د شخصیت جوړونې پېل! | ښویالی محمدشفیق شرفزی

  • Written by:

که زمانه او حالات هر څومره تغیر وکړي، خو لوی نومونه او ځینې ښه یا بد کارونه تل د انسان په ذهن کې په یاد پاتې کېږي. که موږ له خپلو زده کوونکو څخه پوښتنه وکړو، چې ستا د ښوونځي د پېل اوله ورځ په یاد ده؟ ته د لومړي ځل لپاره چا ښوونځي ته…

Read more