Categories

Category Archives: مقالات دری

افراطیت پدیده بیرونی | سبحان امیری

افراطیت امروزه به عنوان یک پدیده شوم در بسیاری کشور های جهان جا گرفته است وبخصوص در کشور های اسلامی به عنوان یک تهدید بالقوه مبدل شده است . این پدیده نه تنها که  امنیت کشور های اسلامی را  بر هم زده است بلکه نظم کشور های جهانی را نیز متاثر ساخته است . این…

نور

انتشارات رادوگا و پروگرس مسکو

مصطفی «عمرزی» نخستین خاطراتم از دوست عزیز و گرامی (کتاب)، نخستین سالیان زنده گی از درک پیرامون است. قصه ها و افسانه هایی که با آن ها به خواب می رفتیم و در خیال آن ها، معنی زنده گی رنگ می گرفت. تعریف قصه و نقل از گذشته گان، از فرهنگ شفاهی تا فرهنگ قرائت،…

نور

سران مافیا، در بلاد امپراتور| عبدالرووف لیوال

یک هفته ازګردهمایی سران مافیادرکندهارګذشت ، درخلال این مدت استنباط وتحلیل ازین نشست چنین شالوده ی رابجا ګذاشت : الف :برویت پژواک ازصفحات اجتماعی وابرازنظرمردم عام ،این اجلاس صرف بخاطربدست آوردن منافع وقدرت دوباره سران مافیای فسادبود وچهره های خبیث راهنوزبرملاترساخت . ب : چند مدتی که اشرف غنی اوتوریته قسمی خودراازدست داده بود ،…

نور

سوء استفاده از سوء تعبیر | مصطفی عمرزی

توضیحات سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، به زودی به دهان باز گنده دهن هایی قفل زد که بهانه یافته بودند در شیوه ی معمول ادبیات گفتاری و نوشتاری، بار دیگر وارد حریم حرمت و حیثیت دیگران شوند. ارقام ارایه شده از سوی معاون دوم رییس جمهور، تفاوت های آشکار تبعیض، انحصار و اجحاف یک…

نور

مهاجرین و ناقلین بخارا | مصطفی عمرزی

در میان کتاب های جالب اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، کتاب «پادشاهان متاخرین افغانستان»، نوشته ی میرزا یعقوب علی خافی، رویداد هایی از دردسر های امیرعبدالرحمن خان با امرای بخارایی را در خود دارد. اعلی حضرت امیر عبدالرحمن خان (رح) در جریان جنگ های داخلی، دوبار ناگزیر     می شود به خارج از افغانستان…

نور

وحدت ملی نیاز اساسی برای بقای افغانستان | سبحان امیري

واژه وحدت ملی امروزه بیشتر در محافل سیاسی به عنوان یک واژه  ؛ بخاطر زیبایی بیانات و همچنان به هدف ملی جلوه دادن احزاب و جریان های سیاسی به کار میرود . اما با تاسف که تا کنون یک تعریف به تمام معنی مشخص و آنچنانی که لازم است از وحدت ملی بخصوص در شانزده…

نور

اجماع ملی نصاب و وضعیت تحصیلات عالی در افغانستان

مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی[1] وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی در کشور، به خصوص معیاری‌سازی نصاب تحصیلات عالی، «اجماع ملی بازنگری نصاب تحصیلی کشور» به دستور رئیس جمهور اشرف غنی را روی دست گرفته است. نصاب کنونی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان به دلیل معیاری نبودن و کهنه بودن…

نور

نبیل از کدام درد می نالد؟| استاد محمد ظریف امین یار

دولتداری در افغانستان آنقدر سیاست زده است که حتی مقاماتی که باید به هیچ وجه سیاسی نشوند، را نیز سیاسی می سازد. عموماً دولتها برای اینکه منافع ملی آن متاثر از کشمکش های سیاسی نگردد؛ سعی می کنند قضا، اردو، پولیس و بصورت ویژه «امنیت  و استخبارات ملی» خود را از سیاست زده گی دور…

نور