Categories

اعلان

Loading…

از اطفال و نو جوانان کشور استفاده ابزاری نکنید

سید جمال اخگر ||   

اطفال و نوجوانان  که در افغانستان دست به حملات انتحاری میزنند و یا زده اند  از سوی گروه های دهشت افگن که تحت پوشش سازمان ها و نهادهای تعلیمی افراط گرایان اسلامی فعالیت دارند آموزش دیده اند واز طرف طالبان ، داعشیان و گروهای دیگرچون سازمان تروریستی جماعت سنت واله دعوت، سلقیه ها شبکه لطیف منصور، گروه حقانی ، و غیره از آنان درماموریت های نظامی شان  استفاده کرده و یا آنان را وسیله قرارداده اند.

 اطفال و نوجوانان که مورد آموزش های انتحاری قرار میگیرند  بیشتر  باشنده گان آن مناطق قبائیلی هستند که از نفوذ گسترده سازمانهای افراط گرای مذهبی وابسته به آی اس آی برخوردار اند.

بر همگان هویدایست که  آی اس آی در پوشش سازمان های مذهبی مدارس زیادی را در مناطق قبائیلی افغانستان و پاکستان  ایجاد نموده اند تعدادی این مدارس چندین مرتبه بیشتر ازآن مکاتبي است که در آن علوم معاصر تدریس میگردد ، دراین مدارس شماری زیادی از اطفال و نوجوانان که یتیم بوده و یا خانواده های آنان وضعیت بد اقتصادی دارند جذب میشوند و شستشوی مغزی و حرف های تحریف شده آماده ساخته میشوند تا دست به حملات انتحاری درافغانستان بزنند تاکنون شماری از این گونه اطفال و نوجوانان یا از سوی نیروهای امنیتی گرفتار و یا خود شان، خود را تسلیم این نیروها نموده و از جنایات که در برابر مردم افغانستان و جهان اسلام در مدارس پاکستان رخ میدهد پرده برداشته اند.

از طرف دیگر بازهم دیده شده که طالبان و داعشیان  اطفال را سپر اهداف شان قرار داده و از آنها سوء استفاده میکنند .

 چنانچه شاهد بودیم در ولایت  ارزگان طالبان ماین را برای یک دختر هفت ساله دادند تا آن را به عنوان یک شی دریافت شده به پولیس ببرد زمانیکه این دختر معصوم و بی خبرماین را نزدیک افراد پولیس ساخت افراد وابسته به طالب آن را ذریعه ماین انفجار دادند دخترک معصوم را با شماری از افراد پولیس کشتند. در کابل توسط یک پسر نوجوان شاهد حمله انتحاری به مرگز فرهنگی فرانسه بودیم که در آنجا هنرمندان و فرهنگیان کشور در جریان اجرای نمایشی بودند که جنایات و حملات انتحاری تروریست ها را در قالب تیاتر برای اجرا گذاشته بودند و در آخرین مورد یک طفل ۱۲ ساله که توسط داعش آموزش داده شده بود روز  سه شنبه (۹ عقرب۱۳۹۶ ) در ساحهء به شدت محافظت شده دیپلوماتیک کابل بم خود را انفجار داد و حداقل چهار نفر را کشت. این گونه واقعات در جای هاي دیگر به شکل های دیگر انجام شد ضمنا” طالبان به گونه وسیع از وجود اطفال در مزارع خشخاش و قاچاق مواد مخدر نیز استفاده کرده اند.

 از طرف دیگر سوختاندن مکاتب و تهدید شاگردان مبنی بر نه رفتن به مکتب نیز میتواند یک حرکت وحشیانه سیاسی علیه اطفال پنداشته شود، تا از بیکاری و نا آگاهی آنان به سود خود استفاده نمایند و دهشت ،  وحشت  ، انتحار و کشتار را برای امتیازی گیری و خشنودی استخبارات منطقه و بادارانشان بدست آورند .

188 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸