Categories

اعلان

Loading…

وارد نمودن ضربات فنی افغانستان به پاکستان| سید جمال اخګر

پاکستان کشوری که از بدو تولد تا کنون همواره در پی نفاق ، جنگ اندازی ، تروریزم پروری و امتیاز گیری از جوامع بین المللی می باشد طی چندین دهه به کمک باداران خارجی اش مانند انگیس ها به شکل مداوم دست به اقدامات مغرضانه زده و تلاش کرده است تا به نحوی خود را در قضایای کشورهای افغانستان و هندوستان دخیل سازد زیرا در واقع هدف از تشکیل پاکستان توسط انگلیس ها شیطنت و نفاق افگنی در منطقه می باشد .

هرچند پاکستان از دیرباز دست اندازی هایی در امور افغانستان می نماید اما پس از مسلط شدن طالبان بر کابل این مداخلات برای همه گان هویدا شد ، به همین ترتیب پاکستان با پرورش افراطیون طالب دست بازی در امور افغانستان پیدا کرد اما پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ اوضاع شکل دیگری به خود گرفته و جبهه متحد شمال به همکاری قوای هوایی امریکا و ناتو طالبان را تار و مار نمودند.

پاکستان نیز زمانی که امریکا را مصمم به نابودی طالبان دید با زیرکی تمام خود را به دامن امریکا انداخته و ملیاردها دالر کمک های این کشور را به بهانه ئ همکاری در امر مبارزه با تروریزم بدست آورد و از جانب دیگر دور از دید جوامع غربی کمک های مخفی خویش را به خاطر تقویت گروه های افراطی مانند طالبان ، شبکه حقانی ، جماعت الاحرار و ده ها گروه دیگر زد تا بتواند از یکسو توجه امریکا را جلب نماید و از جانب دیگر تروریستان را با پول های کمکی غرب چاق تر سازد.

با آن که در زمان حکومت حامد کرزی گاهگاهی مقام های افغان از ناحیه پاکستان ابراز نارضایتی می کردند و همچنان بازرگانان و اتاق های تجارت کشور از نحوه ئ برخورد مسئولان پاکستانی و وضع محدودیت های آنکشور شاکی بودند مگر حکومت آقای کرزی نتوانست طی مدت ۱۳ سال یک راهکار مناسب در امر مبارزه علیه رفتارهای مغرضانۀ سیاسی و بازرگانی برای رهایی از مظالم مسئولان پاکستانی ترتیب و بدیل مناسبی را در این زمینه جستجو کند.

پاکستان نیز با استفاده از ضعف مدیریت در افغانستان همه ساله هنگام فصل حاصل میوه جات و سبزیجات، راه را به روی بازرگانان افغانستان مسدود می نمود و با استفاده از همین فرصت بازرگانان پاکستانی محصولات کشور مان را به ارزانترین نرخ خریداری و در سرد خانه های کشور پاکستان ذخیره می نمودند و در فصل زمستان محصولات خود مان را چندین مراتب قیمت تر از نرخ خریده شده دو باره بالای مردم ما بفروش میرسانیدند.

به یاد دارم زمانی را که اگر دو روز پاکستان مرز های خود را به روی افغانستان می بست یک بوری آرد ۵۰ کیلویی از ۱۲۰۰ افغانی به ۲۰۰۰ افغانی صعود می کرد.

اما پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی دولتمردان کشور و خصوصاً رئیس جمهور که مطالعه ای دقیق در مورد آسیایی مرکزی و میانه در وقت ماموریتش در بانک جهانی داشت، در مدت زمان خیلی کوتاه با تنظیم سیاست های مؤثر خارجی و اقتصادی توانستند یکه تازی های پاکستان را مهار نموده و این کشور را در چندین جبهه ئ زیر ضربۀ فنی قرار دهند.

۱پاکستان که ظاهراً در امر مبارزه علیه تروریزم با امریکا و غرب سر از یک گریبان برون می کرد ، سیاست های افغانستان سبب شد تا چهره ئ واقعی پاکستان را برای جامعه جهانی نشان دهد.

۲افغانستان موفق شد تا با بکار گیری سیاست های مؤثر مقام های امریکایی و رئیس جمهور ترامپ را متقاعد سازند تا پاکستان را در راهکارش یک کشور تروریزم پرور و لانه ئ امن تروریستان معرفی نماید.

۳سیاست های دولتمردان افغان سبب شد تا پاکستان با محدودیت های بیشماری در سطح جهان مواجه شود و اکثر کشورهای جهان این کشور را به عنوان حامی و پرورنده ئ اصلی تروریستان بشناسند.

۴سیاست های حکومت وحدت ملی توانست پاکستان را با انزوای جهانی مواجه سازد .

۵واپس گیری ۹ چرخبال داده شده به پاکستان.

۶شدت بخشیدن حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در خاک پاکستان و کشته شدن رهبران شبکه حقانی در این اواخر.

۷سیاست های اقتصادی افغانستان و گسترش همکاری ها و روابط بازرگانی با همسایه های شمالی و افزایش حجم بازرگانی از بنادر آقینه ، شیرخان ، حیرتان و هم چنان افتتاح ، بهره برداری بندر چابهار و افتتاح دهلیز هوایی افغانستان _ هند سبب شده است که پاکستان را در تنگنای فشار های سیاسی و اقتصادی قرار دهد.

در فرجام به این نتیجه می رسیم که پاکستان در حال حاضر از چندین جهت (جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا، افغانستان، احزاب سیاسی ، بازرگانان و مردم پاکستان) زیر فشار قرار دارد و احساس می گردد که دیگر خورشید اقبال این کشور در حال غروب می باشد.

بناءً از دولتمردان و به ویژه از آقایان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور و سفرای افغان در ممالک اسلامی، اروپایی و امریکا می طلبیم تا این سیاست ها را در قبال پاکستان ادامه داده و در معرفی چهره واقعی پاکستان مساعی بیشتر به خرج دهند.

نگارنده: سید جمال اخگر

168 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸