Categories

اعلان

Loading…

  اطفال فروشی نیستند یا children Not soldiers

  اطفال فروشی نیستند یا children Not soldiers

گزارش حمید پژمان از سویس

   دها تن از نمایندگان نهاد های جامعه مدنی وسازمانهای اجتماعی  نماینده گان رسانه ها ی همگانی اینجا در شهر بیل مربوط کانتون برن سویس  گرد امده  و نگرانی شان را از پدیده رو به افزایش فروش کودکان در کشورهای افریقایی واسیایی ابراز کردند.

یک خانه برای همه یا One House for All   که مکانی برای فعالیت های فرهنگی پناهندگان در ین شهر است میزبان این اجلاس بود.

   سخنرانان در این اجلاس گفتند. در حالیکه صد ها و هزاران نهاد اجتماعی در راستای حمایت از کودکان کار میکنند وپول های گزافی دراین را ه به مصرف میرسد .ولی باز هم سالانه هزاران کودک زیر سن در کشور های افریقایی واسیایی به فروش میرسند

 

گانگوا یک باشندگان کشور افریقایی کانگو گفت هر چند ارقام دقیقی در دست نیست .ولی به اساس گزارشات تنها از کشور افریقایی کانگو سالانه بیش از بیست هزار کودک زیرسن به فروش میرسد

   وی ضمن نگرانی عمیق از این موضوع از شرکت کندگان اجلاس خواست تا را ه های جلوگیری از فروش اطفال را دریابند .این باشنده کشور کانگو قاچاقبران انسان ومافیای مواد مخدر را از مهره های اصلی فروش کودکان خواند وگفت . در کشو هایی افریقایی از این اطفال معصوم  عمدتا برای خرید وفروش مواد مخدر کار .های شاقه و استفاده های جنسی به کار میگرند .این باشند ه کشور افریقایی کانگو که در یکی از نهاد های امداد رسان در سویس کار میکند .گفت کشور های افریقایی مانند گانگو یوگندا . مالی نایجریا و سایر جاهای است که هر هفته دها کودک شامل دختر وپسر خرید وفروش میشود . ولی انهای که در راس قدرت قرار دارند و پول های گزافی نیز دریافت میکنند کار سودمندی در زمینه انجام نداده اند .

وی اقدامات اخیر گروه موسوم به بوگو حرام را مورد انتقاد قرار داد که در نیجریه از اطفال وکودکان  به هدف انجام حملات انتحاری استفاده میکنندوانها اجبارا به فعالیت های نظامی  میفرستند .

   خانم سوزانا که گرداننده اصلی این کنفرانس بود . به وضعیت ناگوار اطفال در کشو رهای اسیایی اشاره کرد . وی که به گفته خودش چندین سال در نهاد های مربوط به ملل متحد در کشو رهای اسیایی از جمله افغانستان کار کرده گفت .این پدیده در کشور های اسیایی رو به افزایش است وی به وضعیت اطفال در افغانستان اشاره کرد وگفت متاسفانه دولت ونهاد های مربوط در این مورد کار ی از پیش نبرده اند . خانم سوزانا گفت اطفال زیر سن در افغانستان نه تنها خرید وفروش میشوند  .بلکه هم اکنون هزاران کودک زیر هجده سال  به هد ف فعالیت های نظامی استفاده میشود وقوماندان محلی وزورمندان از این کودکان استفاده های سو میکنند .

وی ازاستفاده اطفال وکودکان زیر سن به هدف انجام حملات انتحاری واشتراک در فعالیت های نظامی در افغانستان اشاره کرد .به گفته وی در افغانستان دختران  زیر سن به اجبار به شوهر داده میشوند  و در مواردی پدیده بد دادن دختران خرد سال هنوز هم کماکان ادامه دارد .خانم سوزانا میگوید پاکستان افغانستان چین تایوان و شماری دیگر از کشور های اسیاهی هنوز هم در امر مبارزه با پدیده جلوگیری از فروش کودکان وقاچاق کودکان  ناکام هستند .

  خانم سوزانا در حالی از وضعیت اطفال وکودکان زیر سن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که  سازمان ملل متحد نیز پیوسته از دولت افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از ازدواج های زیر سن قانونی در افغانستان اقدامات عملی انجام دهد . این سازمان این عمل را نقض حقوق بشری دختران میداند .

 

   به اساس ارقام منتشره از سوی ملل متحد  در حال حاضر بیش از چهل در صد دختران افغانستان قبل از سن هجده سالگی و بیش از پانزده در صد از دختران بیش از سن پانزده سالگی مجبور به ازدواج میشوند.

شرکت کنندگان اجلاس تحت نام اطفال فروشی نیست درختم صحبت های شان  در پای قطع نامه ای امضا کردند که از یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد ونهاد های مربوط به حمایت از کودکان  خواسته شد ه است  .تا در راستای جلوگیری از فروش اطفال کار های عملی تری انجام دهندوتلاش کنند تا اطفال  بیگناه اینده روشنی داشته باشد .

هر چند شرکت کنندگان این اجلاس در امر مبارزه با فروش کودکان دیدگاه های مثبتی ارایه کردند ونظریات سودمندی ابراز شد ولی به نظر میرسد که هنوز هم در کشور های فقیر وعقب مانده افریقایی واسیایی زمان و امکانات بیشتری به کار است تا دراین مورد کار های سودمندی انجام گیرد .

110 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *