Categories

اعلان

Loading…

آرکاییسم/ مصطفی عمرزی

(معرفی کتاب)

آرکاییسم (باستانگرایی) مقوله ی پیچیده ای ست که در لایه های چند طبقه ی زمین، پیش از آن که عنصر سیاسی، واقعیت بشری آن را به نفع جغرافیای های کنونی، تحریف کند، شرحی از دارایی ها و کاستی های مردمانی می شود که خود در بخش دیگر آن (گورستان) خوابیده اند و مهمترین راز زنده گی و هستی آنان، مدفون است. برای بررسی و درونکاوی تمام شاخه هایی که در علم و هنر- خلاصه در کلیت آن (تمدن) پدید آمده اند، عمده ترین بخش ها، ستون های فرضیات اند که در نهایت، قضیه های لاینحل می شوند.

تلفظ «دهن گشاد» و «دهن پُرکن» باستانی، لذتی ست که از مخرج ها تا سرلوحه های مکان ها و نهاد ها، ما را پُر می کنند و اما با تاسف که بخشی از تفکر تعصب را برای تعلقات خاص نیز ساخته اند؛ همان تعلقات خاص که اجازه نمی دهند اصل انسانی، هسته ی حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شود. بنابراین، هر مدخل نقد بر آن چه تاکنون فقط افتخار پنداشته می شود، ضمن این که جغرافیا های کنونی- سیاسی، ارثیه های عتیقه (باستانی) دارند و تا زمان رفع آلام، عقده ها را تسکین می دهند، نیز کمک می کند تا در زمان «حال»، فراموش نکنیم: پس از نبش قبر، بر هیچ حقیقتی دست نخواهیم یافت که زنده باشد.

کتاب «آرکاییسم» را در سلسله کتاب های روشنگر در حالی تقدیم می کنیم که چنین مفاهیمی، اگر در جامعه ی فرهنگی ما شناخته شوند، پس از فرود در لایه های عمق، خرد- اجازه نخواهد داد گذشته های بسیار دور را مایملک قباله یی بدانیم و متعصب شویم.

یادآوری:

ناشرکتاب «آرکاییسم»: تحریک ملی افغانستان

محل پخش کتاب «آرکاییسم»: دفتر مرکزی «تحریک ملی افغانستان»؛ واقع شبکه ی جهانی رادیو و تلویزیون ژوندون، در مسیر جاده ی بنایی- گمرگ،کابل.

190 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸