Categories

اعلان

Loading…

چهار یادواره/ مصطفی عمرزی

(معرفی کتاب)

 درونمايه ي اين كتاب، روايتي در معرفي افراد خانواده ام است؛ كساني كه شخصيت فرهنگي، حيثيت و شان اجتماعي آنان، مرا واداشتند به دور از تعلق خويشي، سيماي آنان را يادواره كنم. در بازار آزاد افغانستان كه امتعه ي فرهنگي اش كمرنگ ترين را مي سازد و كار فرهنگي، اگر فارغ از اجبار رسميات دولتي نباشد، به جز دغدغه ي فطري، عرضه نمي شود، سال ها پس از این انتظار كه شايد ديني در برابر كساني ادا شود كه روزي و روزگاري خودشان را وقف مردم كردند و با همراهي قلم كوشيده بودند بر زنگ هاي فرهنگ صيقل بخورد و امر فرهنگ فرهنگي شود، در انبوه گمشده گان ادب و فرهنگ اين سرزمين، فهميدم كه در اين زمينه (معرفي شخصيت هاي فرهنگي خانواده ام) نيز اصل ميراث، كاربرد بيشتر دارد تا توجه فرهنگيان. در این میان، مشكلي كه مرا دچار انديشه مي كرد، در معكوسيت قضيه بود؛ يعني در چنين مقالي، چيزي دريافت نخواهم كرد؛ بل ميراثي باقيمانده است كه اگر فراخ خاطر را ببازم و حوصله فرار كند، حاصلی نخواهد بود. درونمايه ي اين كتاب، روايتي از چهار نويسنده و فرهنگي افغان است كه هرچند از نزديكان من اند، اما ميزان آنان در ميزان قلم و فرهنگ، مرا به نفع هويت هاي فرهنگي و شان اجتماعي آنان، وزنه می دهد.

یادآوری:

ناشركتاب «چهار يادواره»: انجمن شاعران و نويسنده گان افغانستان

محل فروش و پخشكتاب «چهار يادواره»: کتاب فروشی سبا؛ انتشارات ميوند، روبه روي ليسه ي افغان – ترك، کابل.

123 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *