Categories

اعلان

Loading…

افغانستان در پیچ و خم سیاست/ مصطفی عمرزی

(معرفی کتاب)

سیاست زده گی، عنصر بسیار فعال در اذهان مردم ماست؛ اما آن چه می توانست از این ته نشین، معجون فهم سیاسی بسازد، در تنوع گرایش ها و باور های کسانی که خواسته و ناخواسته، تحمیلی و اتفاقی برای مردم ما برنامه می سازند تا مشکل زُدایی کنند، مقوله ی سیاست افغانی را در جایی قرار نمی دهد تا با تدبیر در امور ممکلت، اهداف فرا تعلقات خاص و معین قومی، زبانی و حزبی به میان آیند.

 نیاز برای تبیین ماهیت پدیده ی سیاست و این که تنوع تعلقات و سلایق شخصی نباید در زمانی که منافع کلان ملی مطرح اند، جزو مقوله ی سیاسی ما باشند، ایجاب می کند   مساله ی تفکیک در بررسی داده های سیاسی، سیاست های ما را از بازار زده گی و روزمره گی سیاسی بیرون کشد.

تجربیات صاحبان نظر، آگاهان و کسانی که از مزیت تجربه ی زیاد و دانش تیوریکی مستفید اند، باید در زمینه هایی از قبل منظور، امر سیاست های مبتنی بر منافع ملی را به گونه ای پرداز دهند تا سطح محکم آن با تفکیک از برداشت های نازل و سلایق افراد معمولی و میلانی، متکای قابل اعتماد برای توده هایی باشد که در جامعه ای همانند افغانستان، خوراکه ی سیاسی بیش از نیاز می خورند و سوگمندانه تعاملات این خوراکه، آلوده گی دود و بخار نفهمی ست:

«… از خامی دیگ است که در جوش و خروش است»

 بخشی از ارایه ی فعالیت های قشری در افغانستان، افاضات و تفاصیل گروه ها، لشکر ها و سیاهی لشکر هایی ست که با ماهیت میان تهی رسانه هایی کنونی، مغز مردم را می خورند و در هر برنامه ی این کمیدی، نه فقط در چند دقیقه ی یک مناظره ی بی ارزش رسانه یی بدون ارایه ی راه حل، به نتیجه می رسند، بل خصومت های جناحی و گروهی را در حدی افزوده اند که اگر خدا ناخواسته بار دیگر شاهد پاتکسالاری شویم، گروهی به نام «قوم سیاسی» نیز از گریبان مردم ما خواهند گرفت.

یادآوری:

ناشر کتاب «افغانستان در پیچ و خم سیاست»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش)

محل پخش و فروش کتاب «افغانستان در پیچ و خم سیاست»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

287 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸