Categories

اعلان

Loading…

اندیشه در بستر سیاست و اجتماع/ مصطفی عمرزی

(معرفی کتاب)

اجتماعی- سیاسی، توامیت واقعیتی ست که در این مجموعه، هرچند منحصر نیست، اما چه گونه گی طرز نگرشی را آشکار می کند که باید و نباید کار فکری ما را از آدرس قلم، صادر کرده است. تضاد باید و نباید در شرایطی که مواد قانونی حتی تا سرحد جواز کار «غیره»، نوعیت امتعه ی فرهنگی- رسانه یی ما را خدشه می زند، تا جایی به رعایت مصالح و ملاحظه تناقض می آورد که گاه برای آسیب پذیری ها و گاه برای آن چه «احتیاط مضر» می خوانند، شمرده ایم.

 از آغاز روزنامه ی «سرخط» در ماه اسد سال قبل، به عنوان همکار این رسانه ی خوب، مسوولیت هایی را بر عهده گرفتم که در همسویی با این نشریه، فرصت می دادند در نمونه های این چنینی در جایی که مساله ی ملی در میان است، ملاحظه نکنیم.

روزنامه ی سرخط، در شمار استثناآت نشریه های مطبوع افغانی، که با رعایت «در پیرایش و ویرایش!؟ مطالب وارده، به خود اجازه ی بی حرمتی به کار فرهنگیان اهل فرهنگ را نمی دهیم»، خیلی زود در ذهن ما قبول یافت و با مجوزی پی مساله ی مملکت و مردم رفتیم که با شناخت از قلم همکار، مانند بقیه ای نشد که با مجموعه ای از غیر صنف فرهنگ و رسانه، چند تُن و خروار کاغذ را سیاه کرده اند و هنوز هم اصرار دارند «در پیرایش و ویرایش!؟ مطالب، دست باز دارند!» این که بازار چند سال اخیر، تا کجای اغماض بر اصول و معیار ها، بیطار را در جای داکتر، عریضه نویس را فرهنگی و رنگمال را مسوول سیاهکاری نشریه های ما داده است، جای خالی اندیشه ی همه گیر و مصلح عام مردم، به خوبی ثابت کرد چرا از معضلات خودمان (درد مشترک) کمتر می گویم و بُرنده گی کار فکری ما هنوز از تیغ «ایدیالوژی های وارده» مانده است.

در این مجموعه (اندیشه در بستر سیاست و اجتماع) خلط واقعیت های جامعه، دو مشخصه ی واضح می یابد: بررسی عمق و ابعاد مسایل.

یادآوری:

ناشرکتاب «اندیشه در بستر سیاست و اجتماع»: دانش خپرندویه تولنه (انجمن نشر دانش).

مرکز پخش و فروشکتاب «اندیشه در بستر سیاست و اجتماع»:کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت تجارتی رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ.

183 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸