Categories

اعلان

Loading…

آیین های سخیف/ مصطفی عمرزی

(معرفی کتاب)

پدیده ی ادیان، پیش از آن که در کلیت فرهنگ و تمدن، فزیکی باشد، نیاز های روانی انسان برای تکیه در دشواری هایی را ایجاب می کردند که در زمان «تنهای انسانی»، متکای زمینی نیست می شود و ذهن در ماورای حس، مامنی می خواهد تا او را از شر دشواری ها، در امن معنویات، مطئمن کند؛ اما تاریخ این تمایل انسانی نیز عاری از ریا، نیرنگ، استفاده ی سیاسی و شخصی نبوده است. تلخیص این منظور، در شرح ادیانی مجمع می شود که سیر تاریخی در فرود ها، تبیین می کند اجتماعات انسانی گسترده ای با گرایش های دل خواه، فرهنگ و روش می سازند تا برای مقام سیاسی و کسب وجاهت اجتماعی، از مزایایی مستفید شوند که اگر بررسی بسیاری از ادیان زمینی، توجیه این مدعاست، فصل نقد آن ها از دشواری هایی حکایت می کند که چه گونه افراد و اشخاصی به تلذذ زنده گی رسیده اند که در حیات کهن و مختنق، نمی توانستند و یا نمی دانستند مسیر برون رفت از عذاب روزگار، در کدام جای منظر خوش، نشانی می دهد.

 در گزیده ای از نقد ادیان زمینی (آیین های سخیف) ضمن تشریح ماهیت آن پدیده های انسانی که تحریف و منحرف شده اند، از اجتماعاتی به سیر نقد می رویم که توده های درگیر در گذشته، برای رفع سنگینی بار ستم، از هر مفری فرصت می ساختند و بهره می جستند. سخن دیگر این کتاب، آشکارایی بر راستی و درستی تاریخی ست که متاسفانه از نگرش احترام بر آن، فرهنگ های تصادم و تضاد ما، فرهنگ ستیز و تقابل قومی می سازند.

یادآوری:

ناشرکتاب «آیین های سخیف»: دانش خپرندويه ټولنه

محل پخش و فروشکتاب «آیین های سخیف»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، در مسیرجاده ی ده افغانان- دهن باغ.

208 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸