Categories

اعلان

Loading…

فقر فرهنگی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی

هیاهوی سیاسی از حقلوم سیاستگران زاده ی بحران که بهترین نقش آنان در سریال نمبر  ارز کشور های بیرونی، کرونولوژی اعجاب برانگیزی را ممد تفصیل تاریخ می کند تا بهتر بشماریم، وقتی برای تعادل در قضاوت تاریخی ناگزیریم درونمایه ی خلسه ی به اصطلاح بزرگان سه دهه را برای فهم ادعا ها جستجو کنیم، آن چه در این میان بسیار اجازه نمی دهد فهم مطلب مطلوب شود، ناداری سواد و تحصیل آنان است که دریچه ی مقوله ی «فقر فرهنگی» را می گشاید. در واقع گرایش های ضد منافع ملی که اهل سیاست در افغانستان را چند دهه است فشار می دهد تا برای هر کسی برقصند، تفهیم می کنند قبل از این که خودمان را برای آگاهی از اجندای محتویات دیکته شده زحمت دهیم، بهتر است برگردیم بر این:

چرا کسانی که از تلخی روزگار بر گریبان مردم ما افتیده اند، در فهم مساله ی درد ها و رنج های آنان، بی خاصیت اند.

با نشر این کتاب که تداعی تاریخ است، فکر می کنم برای رهایی از هاله ی تاریکی، سیاهکاران را با یاد گذشته ی آنان کمک خواهیم کرد زیادتر رفع زحمت کنند.

یادآوری:

ناشرکتاب «فقر فرهنگی»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمننشردانش)

محل پخش و فروشکتاب «فقر فرهنگی»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

359 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸