Categories

اعلان

Loading…

ساختار هندسی شعر پشتو/ مصطفی عمرزی

 (معرفی کتاب)

کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»، طرح جالبی بود که در دهه ی هفتاد شمسی، نوبت نشر این کتاب را به چند مراتبه رسانید و با برگردان دری آن، اینک در نوبت هفتم منتشر می شود. مولف کتاب با ارایه ی این طرح مدعا ندارد، بل پیرامون فهم انبوه شعر که آفرینش های زیادی را در زبان پشتو، همانند دری معرفی می کند، برای محصلان و مشتاقانی که طبقات تعاریف، اصطلاحات و نام ها را برای فهم انواع شعر کسل کننده می دانند، کمک می کند با شاخصه ی هندسی، شناخت شعر را تسهیل بخشند؛ که ضمیمه ی طرح تجربی- پیشنهادی کتاب، انواع شعر پشتو نیز معرفی می شوند.

 ضمایم معرفی انواع شعر پشتو در این کتاب، برای کسانی که دنبال فهم مقولات علمی- نصابی نیستند، فرصت می دهند با شناخت شعر پشتو، به ویژه قالب هایی که مخصوص زبان پشتو اند، خامه ی خویش را با آگاهی از آن ها بیازمایند.

«لندی» یا گونه ای از شعر پشتو که در انتقال مفاهیم با بدنه ی کوچک، حتی در مجامع علمی، شهرت جهانی دارد، تجربه ی خوبی در زبان دری نیز خواهد بود تا پدیده ی شعر را که ضمیمه ی بزرگ- حتی فراتر از نیاز- فرهنگ ماست، برای انتقال مفاهیم، تنوع بخشیم.

ناشر کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمننشردانش)

محل پخش و فروش کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

622 total views, no views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸