Categories

اعلان

Loading…

هوررا/ مصطفي عمرزی

شاید با خوانش این کلمه (هوررا) در فکر بروید که مقصد نویسنده در چه بوده است؟ ولی زیاد فکرنکنید! با مطالعه ی تمام این نوشته، به منظورم پی خواهید برد. هدف از استعمال کلمه ی«هوررا»، همانا ابراز شادی وسرور درهنگام اجرای عمل و یا حرفی ست که شور و احساسات را به وجود می آورد و تا جایی که تاریخ کمک میکند، ریشه ی این کلمه در میان زبان مردم اسلاو نژاد قرار دارد و بیشتر پس از انقلاب اکتوبر سال 1917 که منجر به ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی شد، در میان کمونیستان روسی و روس ها رواج می یابد.

 پس از کودتای 7 ثور 57، رژیم رفقایی، همیشه با تظاهر وراه اندازی مظاهرات ساخته گی، به فریاد و فغان میپرداختندو از جمله تمام ارگانهای دولتی، مکاتب کشور و موسسات تحصیلی، ابزار سوء استفاده قرار گرفته و افراد آن هابه اجبار به تظاهرات ساخته گی مجبور میشدند. در آن زمان در میان شاگردان مکاتب، فورمولی ابداع شده بود که با استفاده از آن،از مظاهرات فرار کرده و دوباره به درس و مکتب و یا هم مظاهره، حاضر نمیشدند. این فورمول، چه بود؟ حالا برایتان توضیح میدهم.

 دریکی از مکاتب پسرانه ی شهر کابل درسال 1361 خورشیدی استیم. معلم پس از حضور در صنف با قیافه ی جدی و به اصطلاح کمونیستان با وضعیت انقلابی، شاگردان را از اهمیت مزخرفات ایدیالوژی کمونستی آگاه نموده و وظایف انقلابی و دوران ساز شان را باز گو کردهو پس از دقایقی- با پلان های قبلی، تشویق و ترغیب به مظاهرات در شهر می کند. چنانچه کسب درس به ویژه در زمان مکتب، تا اندازه ای بدون اجبار نمیتواند موثر باشد، شاگردان با خوشحالی از پیشنهاد استاد انقلابیشان، استقبال کرده و با سر دادن شعار های زنده باد انقلاب ثور و مرده باد اشرار، با تمام شاگردان نوجوان و جوان به جاده ها میریزند و دراینجاست که فورمول «هوررا» به میان می آید. شاگردان پس از چند دقیقه- با میسر شدن زمینه ی فرار، در هنگامی که استادان و شاگردان خانواده های چپی،گلوی خود را در تمجید از کمونیسم و کمونیستان میدرند، چنین شعار میدهند:

رضا: زنده باد لنین کبیر، پاینده باد انقلاب!

سایر بچه ها: زنده باد، هوررا!

رضا: زنده باد رهبران کبیر ما!

سایر بچه ها: زنده باد،هوررا!

رضا با میسرشدن موقع فرار، اشاره می کند و میگوید: هورا!

سایر بچه ها: از کدام راه؟

رضا با اشاره ی دست و سر، طوری که دیگران ندانند، میگوید : از آن راه!

و شاگردانی که میل فرار دارند، به فرار میپردازند. به قول شاهدان  عینی، شاگردان مکاتب کشور در آن دوره، با استفاده از فورمول «هوررا = از کدام راه = از آن راه» به پیروزی های زیادی در جهت فرار از درس، نایل آمده اند.

226 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸