Categories

اعلان

Loading…

قرارداد امنیتی؛ انفجارها و تعریف دشمن و تهاجم/ عبدالکریم خُرم

بعد از مذاکرات، چانه زدن ها، ویدیو کنفرانس ها و سفرهای متعدد و جنجالی بین افغانها و امریکایی ها بالاخره جان کیری وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ بتاریخ یازدهم اکتوبر سال 2013 به افغانستان آمد تا کار قرارداد امنیتی و دفاعی بین دو کشور را یکسره نماید.

درین سفر وی دو روز پیهم شب و روز مذاکرات دلگیر و گاهی متشنج در قصر گلخانۀ ارگ صورت گرفت. مذاکرات عموماً در مورد مواد مختلف قرارداد (BSA) وبخصوص در مورد تعریف «تهاجم» که حامد کرزی خواهان تعریف مشخص آن گردیده بود، مصونیت قضایی عساکر امریکایی که بگفتۀ آنانیکه آب در شراب امریکایی ها میریختند باید «صلاحیت قضایی» خوانده میشد و بالاخره در بارۀ اجازه و عدم اجازۀ انجام عملیات توسط نظامیان امریکا در قرا و قصبات کشور ما صورت گرفت. این مذاکرات چندین بار به نقطه یی رسید که فکر میشد دیگر قطع میشوند؛ اما در نهایت طرفین بر دایر نمودن یک کنفرانس مطبوعاتی موافقه نمودند که این خود ظاهراً نشانۀ یک پیشرفت بوده اما حامد کرزی در همین کنفرانس مطبوعاتی گفت که نظر لویه جرگه فیصله کن خواهد بود.

حامد کرزی رئیس جمهور وقت درین مذاکرات اصرار داشت که دشمن و تهاجم بر افغانستان باید دقیقاً تعریف شوند. زیرا در مادۀ ششم قرارداد آمده بود که ایالات متحدۀ امریکا بر اساس همین قرارداد در برابر تهاجم خارجی از افغانستان دفاع نموده و قابلیت هایش را در مقابله با آن بلند میبرد.

حامد کرزی استدلال مینمود که تهاجم خارجی بر افغانستان هیچگاه بصورت لشکر کشی واضح صورت نخواهد گرفت؛ مثلاً به نظر وی ممکن نبود که عساکر پاکستانی سوار بر تانک و توپ بر افغانستان حمله نمایند، بر خلاف افغانستان مانند گذشته از جانب گروپ های تروریستی ایکه در پاکستان لانه دارند، در چهره و لباس ما افغانها مورد تهاجم قرار خواهد گرفت در حالیکه متن پیشنهادی دفاع از افغانها چنین موارد را تضمین نمیکرد. امریکایی ها در مذاکراتی که حتی قبل از آمدن وزیر خارجۀ شان درهمین مورد آغاز شده بود، حاضر به مشخص نمودن دشمن و شکل تهاجم نبودند. بعد از جنجالها و چانه زدنهای دوامدار جانب امریکا پذیرفت تا حمله و تهاجم از جانب «گروپهای مسلح مستقر در خارج» را نیز در متن مادۀ ششم بگنجانند.

استدلال دایمی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در مورد جنگ جاری در افغانستان و دخالت امریکا در آن این بود که این جنگ یا داخلی است و یا رشیۀ خارجی دارد. اگر فرض برین باشد که جنگ افغانستان جنگ داخلی و جنگ در بین افغانهاست پس امریکا در آن چرا دخیل است؟

بر اساس این استدلال کشورهای مختلف جهان شاهد شورشگری و نارضایتی های داخلی بوده اند؛ اما مسئلۀ رسیدگی به آن کار داخلی مردمان همان کشور بوده است، مداخلۀ خارجی ها در آن بمثابۀ مداخله در امور داخلی یک مملکت تلقی میگردد؛ ولی اگر جنگ افغانستان جنگ با تروریزم بوده که رشیه و لانه در خارج از افغانستان دارد پس امریکا باید با آن در لانه های آن مقابله نماید نه در دهات و خانه های افغانها. حامد کرزی با پیدا شدن و کشته شدن اسامه بند لادن در ایبت آباد پاکستان گمان میکرد که در روش امریکا در امر «مبارزه با تروریزم» تغییر بوجود خواهد آمد؛ اما متأسفانه یکبار دیگر این امید به نا امیدی انجامید.

امروز افغانستان و بخصوص شهر کابل بعد از امضای قرار داد امنیتی و دفاعی با #امریکا شاهد تشدید حملات تروریستی گردیده است. کابل تقریباً هر روز مورد حملات انفجاری و انتخاری قرار میگیرد.

طالبان مسوولیت این حملات را بعهده میگیرند و بصورت طبیعی پاکستان نیز بر دخالت در آن و حمایت از طالبان متهم میگردد؛ اما معلوم نیست که موقف ایالات متحدۀ امریکا که ما با آن قرار داد امنیتی را عقد نموده و در پارلمان نیز آنرا به تصویب رسانیده ایم درین رابطه چگونه است؟

امروز درست آنچه در حال واقع شدن است که حامد کرزی تشویشش را داشت و وضاحتش را از جانب امریکایی ها میخواست. پاکستان نه با توپ و تانک اردو و لشکر بلکه بافرستادن تروریستان در لباس خود ما افغانستان را مورد تهاجم قرارداده است و قرار داد امنیتی ما را از گزند آن مصون نمیسازد.

افغانها باز هم درگیر یک جنگ مبهم و دشمن تعریف ناشده هستند. دشمن گر چه معلوم است؛ اما امریکا حاضر نیست حتی با وجود آنکه با ما پیمان امنیتی و دفاعی بسته است جلوش را بگیرد. حالت زمانی فاجعه بارتر میگردد که عقد قرارداد با امریکا خود بهانه یی برای تشدید حملات تروریستی گردیده است.

پس آیا آنانیکه قرارداد مذکور را به امضأ رسانیدند و آنانیکه آنرا در پارلمان مورد تأیید قرار دادند از خود نمی پرسند که مرتکب یک اشتباه بزرگ تاریخی گردیده باشند؟

417 total views, 3 views today

14 comments

 1. هلال Reply

  I am totally agree with you. We were supposed to make sure that this agreement bring peace to our land. Signing of the contract without considering our national priorities means selling of the country.

 2. ګنډېری Reply

  ښاغلی خرم، ستاسو اوله تېروتنه دا ده چې یئ پښتون او لیکنه مو پاړسي کړې ده په داسې حال کې چې پاړسیوانان تاسو ته په داسې سترګه ګوري او داسې نومونه درباندې ږدي چې پښتانه مو بیا هم له بدې ورځې دفاع کوي. تاسو چې حامد کرزی محاصره کړی وو او نه مو پرېښود چې د پنجابیانو پر ضد ګام واخلي هغه هم ستاسو خیانت وو، کله چې جاوید لودین درته وویل چې د پاکستان جاسوس یئ، ولې مو د ځان سپینولو پرځای هغه ته وویل چې ته د امریکا جاسوس یې؟ ولې څارنوالۍ ته نه تللئ او ځان مو نه سپینولو؟ په داسې مقالو به مو د پاکستاني چارواکو زړونه نور دومره درنژدې نه کړئ چې تنخا مو ډېره کړي. نور له خدای نه وډار شئ او په افغان ولس رحم وکړئ. بس دی ډېرې حلالې او مردارې مو ټولې کړې.

 3. جنرال حبيب الله جلالزوي Reply

  اقآي عبدالکريم خرم ؟
  ان چيزيکه شما به آن اشاره نموديد لطفآء مردانه وار بايد اعتراف ميکردی که مسولیت اصلی واتهام خيانت ملی به که اطلآق خواهد نمود.
  ۱/تاالحال مدت دوماه ودو روز ازايجاد دولت جديد مي ګذرد واين روزهآ را به حساب روز هاې کاري حساب کرده نميتوانم زيرا دولت فاقد کابينه وفاقد پرسونل کاری است ان چيزيکه تا الحال شده باز مسول ان تيم کاري شما وحامد کرزي است.
  ۲/ خزانه دولت وبيت المال که تحت حمايه شما قرار داشت بايدمکمل به حکومت بعدي تسليم مينموديد با تاسف بايد ګفت که جاي بود مګر جايګاه نه بود.چه شد وچرا چور شد طوريکه کدام عمل استاد ربانې با شما انجام داد عين عمل شما به حکومت فعلی انجام داديد..
  ۳/مي ايم به اصلی موضوع .
  ۴/شما به ګويدزمانيکه قوتهاي امريکائ با متحدين ان افغانستان را يرغمل ګرفت که را بعد ازاستاد رباني مانند شاشجاع ازخارج صادر وبه کرسی قدرت رساند وکه بود که تا دوماه ګذشته همين پروسه دولت داری را ادامه داد وکه بود که همين شرايط بد وننګين را به آشرف غنی به ميراث سپرد.دراين حالت خاليګاه بوجود نيامده ونه خاليګاه قدرت بوجود امده ونه شخص ديګر حکمرائ کرده.
  حالا قضاوت به شما چوروچپاول ګر ارګ ميدهيم که جوابده اين همه موضوعات داخلی وسياست خارجی وخيانت ملی که خواهد بود.
  جواب از شما قلم پرداز ميخواهم.
  حالا ازشما احترامانه خواهش ميکنيم که برف بام خودرا سر بام اشرف غني نه انداز.اشرف غنی فعلاء مجبور است ان که شما انجام داده ايد راه بيرون رفت جستجو تا دولت را ازافلاس وسقوط نجات دهد.
  من نه به اشرف غني شناخت دارم ونه در تيم انها قرار دارم افغان هستم چيزي را که مي بينم مجبور هستم حقايق را به ګوش هموطنان بر سانم ازيکه اشرف غني درغم واندوه ملت ومردم خود است من از موضع ګيری وي جداء دفاع ميکنم.
  من تمامي موضوعات اګر به سياست داخلی تعلق ميګيرد ويابه سياست خارجي بدون تفرعات درمجموع هم فهم درنوک قلم اورده واشاره کردم ضرورت به تفرعات وتشريح نيست زيرا سر ګذشت وطن ما وچشم ديد همو طنان ما است همه ملت ازما خو بتر درک ودرد وطن دارد ومی فهمد.
  ګرانه وروره خرم جانه زه په دی پوهيدم چه ته پشتون ئ داچه تا خپله لېکنه په دری کړی وه ما هم درته په دری وليکله داچه په ارګ کی دي شپی او ورځی سبا کړی شاید پشتو دي دياده وتلی وی اويا داده چه په پشتو ويلو شرميږی ځکه ارګ لږ څه سړي دکمزوري خواته کش کوی.

  1. Khan Reply

   لعنت سل ځله پر هغه چا لعنت چې خپله مور د بل پر مور عوض کوي (ژبه د مور حیثیت لري) نو…

 4. ع٠ توخي Reply

  خرم صاحبه ته ووايه ته د افغانستان دوست او د ښمن پېژنې ؟ تاسي ولي د امريکا او يا غرب څخه د دوست او دښمن
  تعريف غواړی تاسي به په دغه ١٣ کاله کي افغانانوته دوستان او دښمنان ور په ګوته کړي وای چي څوک زموږ دښمنان دي او څوک زموږ دوستان ٠ دغه دولت او نظام چي د امريکا او غرب په نظامي او مالي مرستو رامنځ ته سو
  او د مصلحتونو پر بنا تاسي په هغه مخته ترينو موقفونو باندي خېټي واچولې او چور او چپاول ته مو ټوله امکانات برابر کړل او ١٣ کاله مو دا وطن لوټ کړی او اوس ته هم انتقاد کوې چي بايد قراردادونه نه وای امضا سوي ٠
  ستا په اند خو د افغانستان لوی غمخور مولانا فضک لنډی او يا هم ميا نواز شريف او يا هم صغه ئي اخوندان دي ځکه
  چي هغوی ارګ ته بډي در استولې ، تاسي نور د هغوی په شومو پلانونو چي په افغانستان کي ئې مخ ته وړل لاره هوارول ٠ تا سي کله هم په نره اواز پورته کړی چي زموږ دښمنان څوک دي ؟
  ته خپل په ګرېوان کي سر دننه کړه او له ځانه پوښتنه وکړه چي دغه فعلي حالت چي دومره مخ په خرابی روان دی
  عاملين ئې څوک دي ٠ زه تاسي ته يوه خبره لرم هغه داچي تاسي په عمل موږ ته را ښکاره کړه چي تاسي څوک ياست ، نور په ليکنو د غولېدو وخت تېر دی٠

 5. hassan Reply

  جلالزوی صیب دی وروستی خبری د ماته هم خندا راوسته او بالکل حقیقت دی . څوک چی ارګ ته ننوځی بیا بیغیرتی په انسان زور وکړی او هغه د چا خبره مړه ګیډه پاړسی وایی. خیر یو دوه کاله وروسته به دی هم پښتو زده کړی او په خپله ژبه به لیکنی او خبری شروع کړی.
  اصلی خبره په موافقتنامه کی نه ده بلکی په عملی کولو کی ده او د دی لپاره باید یو د باندینیو چارو وزارت ولرو چی افغانستان ته خدمت وکړی نه بدخشان یا پنجشیر ته. که مونږ د موافقتنامی هر بند دقیق عملی کړو او یو مسوول ارګان او یا هم د جمهوری ریاست په چوکاټ کی داسی یو مسوول ارګان جوړ شی چی زمونږ ټول بین المللی تعهدات جدی تعقیب کړی او له مربوطه اړخونو سره مذاکری وشی ، فکر کوم ټول کارونه به سم شی او که همدا عثمانی یا ربانی وی نو بیا هغه کاسه او هغه آش. ځکه ترکاڼی د بیزو کار نه دی.

 6. ګنډېری Reply

  ښاغلی جنرال، ښاغلي خرم ته خو مې مخکې لیکلي وو او تاسو ته یې اوس لیکم چې لږ شرم په کار دی. د پنځوس میلیونو پښتنو ژبه مو چې مور په زانګو کې درښودلې ده په پردۍ ژبه بدله کړه او په بله ژبه لیکل کوئ. ستا د وروستۍ پراګراف دلیل داسې توجیه کیږي لکه څوک چې چټلي په تشو وینځي. د کابل په کارته نو سیمه کې یوه پښتنه کورنۍ وه چې په خپل کور کې به یې پاړسي ویله، یوه ورځ د پاړسیوان ګاونډي ورسره جنجال شو پیغور یې ورکړ چې که تاسو دومره د کار خلک یئ خپله ژبه ووایئ چې زمونږ په ژبه خبرې کوئ. د خرم له پاره خو ډېر لوی عیب دی چې پاړسي لیکي او پاتې شوه د قرارداد خبره یې چې غني لاسلیک کړ، تا کومه د وزیراکبرخان توره کړې وه چې بل ته پېغور ورکوې، خو ټول یو شی یئ، غوږونه ټیټ کړئ او پرېږدئ چې غني کار وکړي.

 7. نااشنا شینواری Reply

  خرم سیب رښتیا رښتیا دي

  تاسو رښتیا وو ته یو ځل بیا ګوته نیولې خو یو شمیر مرکه لیکونکې یا نه پوهیږي او یا شخصي کینه لري

  هیله ده چې ستاسو نزرونو څخه خبر ووسو
  د مشر حامد کرزي لنډ ټیم تر ډیره ملتپاله او وتنپاله ټیم وو خدای دې وکړي ولسمشر اشرف غني ستاسوله سلاوو او مشورو څخه کار واخلي او راتلونکې ته نور ورته وروزی

  د ازاد او اباد افغانستان په هیله

 8. sanaullah zazai Reply

  خرم صاحب ! پښتو کې متل دې چې اختر چې تیر شي خلک نکریزې په دیوالو ولي
  اوس هر څه وو قرارداد امضاء شو او په تیر اوبو پسې بیل نشو اخیستلای
  تاسې کوم داسې کارونه وکړل چې افغانان مو په ښه نوم یاد کړي
  آيا د مقبل په تقرر باندې کله هم شرم احساس نکوی ؟
  ايا د مخدوم رهین په تقرر باندې وجدانآ خجالت نه یاست ؟
  آیا بیت المال غلا درته کله مخې که نه ودریږي ؟
  آیا د یوې ډلې قدرت ته رسول ستاسو کار نه وو ؟
  چې اوس ټول ملت ترې تنګ دی ؟

 9. KWK Basharmal Reply

  Analyzing the current situations and BSA in few words doesn’t make a sense, but it is a better step to express self thoughts on individual base. What I am worried about coming challenges; Chinese, Russian, and American proxies conflicts in the region and direct interference of Saudi Arabia and making platform for fundamentalists in Durand Line and Pakistan as well as some areas of Afghanistan will certainly push Afghanistan and Pakistan to be the part of their nefarious plights and planning in the future which exactly puts ruthless affects on Pashtun belt and then it will cost blood, financial and geographical prices as we have a good experience of Russian and American collision in the past.

 10. khwajaTamba Reply

  محترم خرم خان !
  در طول ۱۳ سال شما بودید که په کمک استخبارات منطقه یی هم جنګ اجنبی را بالای مردم جنګ زدهْ افغانستان بخاطر بر مسند نشستن اریکهْ خود و حفظ آن تحمیل کردید ، هم از کود (۹۱) به هر کس و ناکشس پول فراوان و معاشات خیلی زیا د ازکیسه دولت ( بیت المال ) که شما درزمان قدرت خود از آن کیسه ْ حاتم طایی جور کره بودید و بیباکانه طی چند سال ګذشته از آن به افراد وابسته بشماها پرداخت نموده اید ، به مأ مورین نزدیک خود ما نند ( صاپی ، زاهد چلی ، محمود حکیمي ، ځواک ، داکتر سمیع و غیره ) از ریْس دولت مدالها ، تحسین نامه ها ، و دو دو ترفیع ګرفید و حقوق مأمورین اصلي دولت را قصداً تلف نموده اید . هم از آن کیسه بدست اردلي های تان ( حمید ناصري ، جیلاني ځواک ، زاهد چلي وغیره اختلاس ګران ) پولهای هنګفتی برای خود دزدی کردید و ، هم جاسوسی میکردید و هم وضع فعلی رابر مردم بید فاع افغانستان تحمیل کردید و هم حالا بر زخمهای افغانها نمک می پاشید و خود را از عملکردهای بیشینه ْ خود به کوچهْ حسن چپ میزنید ، و هم خود را در رسانه های خود بریْ الزمه وانمود می کنید . ولی این را فراموش مکن که شما هم در آینده ای بسیار نزدیک به عملکردهای خود جواب ګو خواهید بود . انشاءالله العزیز .

 11. عبد المجید Reply

  خرم صاحب که فارسی ستا ژبه وی نو بیا ولی هغه پخوانی جنجالونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  د یون خبری به د حتمی اوریدلی وی تا زچی زمونژ ټولو هویت خرڅ کړی هغه وخت دا فکر درسره نه وو چی دا وطن دی دلته خیانت ټولو بد تاثیر کوی؟؟؟؟
  زه ستا ملاتړی وم اما څه لری چی د قوم لپاره د کړی وی چی مطمن شم د ځان په ځای د قوم یا وطن خبری کوی؟

 12. Khan Reply

  استاده که څه هم چې زما استاد تېر شوی یې خو بیا به هم و وایم!
  کله مې چې د تاند وېب پاڼه پرانیستله نو ته مې په کې ولیدلې او ورسره جوخت مې ستا پاړسو ولیدله، دا په داسې حال کې ده چې ته په خپله د وردګو د (غالباْ ولبدین) یاستې او همدارنګه کله چې ته د کابل پوهنتونه ته د استازی لپاره راغلې نو د حقوقو او سیاسي علومو د ریاست رییس اقرار واصېل اجازه در نه کړه چې په پوهنتون کې محصلینو ته درس ورکړې هغه هم یوازې په دې نوم چې ته پښتون وې او بله دا چې ته همدغو پاړسیوانانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه وشړلې.
  په درنښت

 13. ګنډېری Reply

  دوی ته پښتو او پاړسي هېڅ مطرح نه ده، دوی ته یوازې واک او ځواک مهم دی. همدغه ښاغلي ویل چې په افغانستان کې اکثریت او اقلیت نشته، بلکه د افغانستان ټول ملیتونه اقلیتونه دي. په هغه بل، هېوادمل، باندې چې مونږ باټې ولو، هغه هېوادمل وو چې د مایکروسافټ له خوا د کمپیوټر د پښتو شوي وینډوز د رسمي کولو مخه یې ونیوله او کرزي ته یې ویل چې دا دې دری کې هم جوړ کړي بیا یې افتتاح وکړه، مایکروسافټ ورته وویل چې مونږ په پاړسي کې یو جوړ کړی دی چې ایرانیان یې کاروي هماغه کفایت کوي او په دې توګه تر ننه پورې د افغانستان دولتي مامورین نشي کولی چې کمپیوټر استعمال کړي ځکه چې اکثره یې په انګلیسي نه پوهېږي او پښتو یې پرې هېوادمل او کرزي بند کړ. مایکروسافټ پرې لکونه ډالر ولګول چې پښتو نسخه یې جوړه کړه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸