Categories

اعلان

Loading…

نباید سیاست تفرقه پاکستان میان پشتون ها نتیجه بدهد | سبحان امیری

پس از اقدامات اخیر تحفظ جنبش پشتون ها به دفاع از حق خود در پاکستان اکنون پاکستان مسیر های را جستجو میکند که این جنبش را به گونه یی زیر سوال قرار بدهد و از فعالیت های این جنبش کاسته شود .

پاکستان پیوسته میکوشد داعیه ملی پشتونخوا را به داعیه بنیاد گرائی مذهبی تبدیل کند تا از طرف جامعه جهانی حمایت نشود و به همین منظور در طول بيست سال اخير به حمايت از گروه های مذهبی در افغانستان پرداخت تا گروه های ملی گرای پشتونخوا را به حاشيه براند و از طريق حمايت از گروه هايی چون طالبان از کابوس جدايی طلبی پشتونها نجات يابد و افغانستان را خانه ای امن برای خود بسازد. پاکستان هرگز مائل نیست پشتونهای آنطرف خط دیوند  از قالب عنعنات قبایلی بیرون شوند و به سیستم دولت مداری ونحوۀ تأمین ارتباط با جهان خارج آشنائی پیداکنند. پاکستان چگونه راضی میشود تا پشتونهای ساکن افغانستان  دارای قوت ونظامی باشند که در آینده نمونه والگویی برای پشتونهای ساکن ایجنسی های آنطرف خط دیورند گردند؟ هرگز نه، مداخله در افغانستان پاکستان به منظور تضعیف قوم پشتون است ومیخواهد با پاشیدن دانه های نفاق ودشمنی بحران افغانستان را دوامدار بسازد . و اکنون بخاطر رسیدن به هدف خود  و نجات یافتن از داعیه آزادی پشتون ها از زیر سلطه پنجابی ها میخواهد که قومی که به دلیل جبر زمان از هم پاشیده است را با همدیگر درگیر سازد . پاکستان که اکنون لاف از قدرت نظامی برتر و اتمی در جهان میزند چه نیاز است که در برابر یک همسایه به جای استفاده از اردو و امکانات نظامی خود مردم محل را مسلح بسازد و بر ضد افغانستان استفاده کند ؟ این نشان میدهد که پاکستان سیاست تفرقه میان پشتون های دو طرف خط دیورند را یکبار دیگر روی دست دارد تا از داعیه آزادی خواهی مردم پشتون نجات پیدا کند و پشتون ها را به جای پیشرفت های علمی و اقتصادی و همچنان رفاه اجتماعی سر گرم جنگ و تنش های پشتون ستیزی خود سازد .

جنبش تحفظ پشتون ها در آن سوی خط دیورند نیز به حمایت گسترده پشتون ها و اقوام دیگر افغانستان مواجه شد و همه یی افغان ها به یک صدا از این جنبش اعلام حمایت کردند این حمایت های گسترده در داخل افغانستان پاکستان را متوجه ساخت که باید جلو کارکرد ها و اقدامات اخیر جنبش تحفظ پشتون ها را توسط خود پشتون ها بگیرد . به تازه گی نظامیان پاکستان با حمله بر پوسته های نیرو های افغان در ولایت های پکتیا و خوست تلاش کرد تا از احساسات دو ولایت عمدتا پشتون نشین بر ضد پاکستانی ها استفاده کند و زمینه درگیری را میان نظامیان افغان و پاکستانی مساعد ساخت که در نتیجه آن به نظامیان دو طرف تلفات وارد شد . اردوی پاکستان با استفاده از وضعیت ساخت دست خود به پشتون های آن سوی خط دیورند با استفاده از پروپاگند به گونه یی وا نمود ساخت که گویا نظامیان افغان بالای مناطق قبایلی تجاوز کرده اند . پس از آن پشتون های آنسوی خط دیورند نیز سلاح برداشته و علیه افغانستان اعلام جنگ کردند . این وضعیت ساخت دست پاکستان است که تلاش میکند با استفاده از احساسات پشتون های آنسوی خط دیورند بر ضد پشتون ها و مردم افغانستان اقدامات اخیر پشتون ها و حمایت افغان ها از جنبش تحفظ پشتون ها را کم رنگ سازد . پاکستان میدانست که چاره یی جز این که پشتون را توسط پشتون از بین ببرد کار دیگری برای فروکش کردن احساسات  پشتون های آنسوی خط دیورند نتیجه ای نمیدهد . این سیاست پاکستان از گذشته بوده است که هیچ گاهی از نیرو های نظامی خود استفاده نکرده است بلکه پشتون های آنسوی خط دیورند را با قرار دادن امکانات نا چیز در اختیار آنان در مقابل هر کشور استفاده کرده است . پاکستان پیش از این نیز پشتون ها را به عنوان یک ابزار در برابر هند در جنگ کشمیر نیز استفاده کرده است و اکنون نیز این روند ادامه دارد . در حال حاضر پاکستان پشتون های آنسوی خط دیورند تحریک کرده و بر ضد افغان ها استفاده میکند .

اکنون  نباید پشتون های آنسوی خط دیورند و افغان ها و پشتون ها بر این جنگ ساخت دست پاکستان تن بدهند زیرا این کار میتواند خط بسیار خط درشتی میان دوستی و همدردی پشتون های دو سوی خط دیورند بکشد . این بیداری که میان پشتون های آنسوی خط دیورند به حفاظت از حقوق شان ایجاد شده است نباید که به این سادگی قربانی یک دسیسه استخبارات نظامی پاکستان (ISI) شود . این تحفظ به هدف رسیدن به اهداف بزرگ ایجاد شده است که این گونه اقدامات نظامیان پاکستانی نباید بر این اقدام بزرگ سایه بیندازد .

257 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸