Categories

اعلان

Loading…

ادعای اسلامیت و اعمال خلاف شریعت // سید جمال اخگر

گروه تندرو طالبان که دو دهه می شود به نحوی در افغانستان حضور دارند همواره سخن از تطبیق شریعت بر زبان رانده و با استفاده از نام اسلام و شریعت با دولت افغانستان  می جنگند ، رهبران و فرماندهان گروه طالبان بصورت متداوم افراد شان را در مقابل حکومت تحریک نموده و دولت افغانستان را فاقد مشروعیت تلقی می نمایند اما با بیشتر شدن امکانات و همگانی شدن تکنالوژی به مشاهده می رسد که گروه طالبان ظاهراً ادعای اسلامیت را دارند و گذشته از این که ریشۀ آنها از کجا و به وسیلۀ کدام کشوری آب می خورد  آهسته آهسته راز های فجایع رهبران و فرماندهان این گروه از روستاهای دور افتاده به دسترس رسانه ها قرار می گیرد.

هرچند انسان ها در مجموع خالی از گناه و اشتباه نمی باشند اما روی سخن اینجاست که گروه طالبان در مورد آنچه که انجام داده و همچنان ادامه می دهند با شدت بیشتر واکنش نشان می دهند و حتا خانم های پاکدامن را در روستاهای کشور به اتهام روابط نامشروع با نامحرم ، بدون در اختیار داشتن کوچکترین مدارک محکمۀ صحرایی نموده اند.

پس از مرگ مرموز ملا عمر رهبر و بنیانگذار گروه طالبان در پاکستان و جانشینی ملا اختر محمد منصور در رهبری این گروه اعمال پنهانی طالبان آهسته آهسته به بیرون درز کرد طوری که از آوان جانشینی ملا منصور شماری از طالبان از متابعت وی سرباز زده و ملا منصور را متهم به دست داشتن در از بین بردن ملاعمر و قاچاق مواد مخدر نمودند و به همین دلیل گروه طالبان به دو شاخه انشعاب کرد و هر یک دیگری را اجیر و غلام بیگانه ها قلمداد می کنند.

گفته می شود که ملا منصور پس از نشستن بر کرسی رهبری طالبان روابط خود را علاوه بر پاکستان با ایران نیز نزدیک تر ساخت و استخبارات ایران پس از تشخیص نقاط ضعف رهبر تازۀ طالبان وی را بیشتر از پیش بخود نزدیک و سپس شواهدی را از اعمال نامشروع ملا منصور مستند سازی و عکس برداری نمودند زیرا ستخبارات ایران یک خانم را بصورت غیر مستقیم در اختیار ملا منصور گذاشت و ملا منصور نیز مانع غریضۀ خویش شده نتوانست و مدارکی را نا آگانه در اختیار سپاه ایران گذاشت و سپس با استفاده از همان مدارک همواره و حتا پس از کشته شدن ملا منصور تا اکنون حکومت ایران خواست های خویش را بالای طالبان تحمیل می نماید.

پس از کشته شدن ملا منصور با گذر نامۀ پاکستانی در مسیر راه برگشت از ایران فصل تازه ای از رسوایی های فجایع طالبان رقم خورد.

با آن که احتمالاً ده ها مورد از این فجایع و تجاوزات رهبران و فرماندهان طالبان پنهان باقی مانده باشد اما باز هم ده ها مورد دیگر به بیرون از صفوف این گروه درز کرد قسمی که نخستین بار داکتر میرویس مسئول استخبارات طالبان ولایت میدان وردک در اوایل سال 1395 خورشیدی یک جوان محصل را هنگامی به اتهام جاسوی برای دولت افغانستان به قتل رساند که جوان مذکور از راز رابطۀ نامشروع داکتر میرویس با خانم اش خبر شده و بالفعل آنان را مشاهده نموده بود.

دیری نگذشته بود که بار دیگر یک تن از افرا امیرمحمد مسئول مالی طالبان در میدان وردک هنگامی که می خواست بالای خانمی که شوهر آن در ایران به خاطر کار و غریبی رفته بود قصد تجاوز را داشتند اما خانم مذکور به همکاری خانم اولی شوهر اش امیرمحمد  و یکتن از افراد وی را شب هنگام در داخل منزل خویش به قتل رسانیدند و طالبان نیز به خاطر پوشانیدن این جنایت خویش هردو خانم مذکور را به سختی لت و کوب نموده و زندانی ساختند که این دو خانم با پا در میانی متنفذین محل از قید طالبان آزاد گردیده و به کابل فرار نمودند.

و به همین ترتیب در ولایت های هلمند ، جوزجان ، کندز و در آخرین مورد در روستای پاد خواب شانۀ ولایت لوگر یکتن از افراد ملا نعیم بنام نصرت مشهور به حظیفه پس از تجاوز بالای یک زن حامله او را به قتل رسانیده و شخص ملا نعیم نیز یک دختر جوان را از قریۀ مذکور به زور و فشار با خود برده بود .

بناءً با درنظر داشت آنچه طالبان در این اواخر انجام داده اند لازم نیست تا زیر نام دفاع از دین مقدس اسلام به فجایع ناموسی و کشتار مردم بی گناه کشور عزیز ما ادامه دهند زیرا مردم ما الحمدالله از زمان خلفای راشدین تا کنون در زیر پرچم اسلام زیسته و حکومت افغانستان نیز مکلف به حفظ ارزش های اسلامی ، حقوقی و مدنی شهروندان افغانستان می باشد و حالا مردم افغانستان حتا در دور دست ترین روستا ها به این نکته پی برده اند که طالبان جز مشتی از اوباش های فروخته شده که برای منافع دشمنان مردم افغانستان می جنگند چیزی بیش تر از این نیستند.

به همین منظور ایجاب می کند تا دولت افغانستان فشارهای خویش را بالای این گروه و از طریق جامعۀ جهانی بالای باداران این گروه بیشتر سازد تا باشد آنعده از هموطنان عزیزما که در روستاهای دور افتاده از جفاهای طالبان به ستوه آمده اند رهایی یابند و نیز شهروندان کشور که همه روزه در شهر ها قربانی حملات وحشیانۀ این گروه می شوند اندکی از نفس راحت بکشند.

171 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸