Categories

اعلان

Loading…

جسارت امرالله صالح درخور ستایش است !

نویسنده: استاد ظریف امین یار 

تایید کتاب ریاست “S” از جانب امرالله صالح یک رویداد مهم در سیاست حاضر افغانستان است. من شخصاً این اظهارت جسورانه صالح را درخور ستایش می دانم. اما چند نکتهرا قابل مکث می دانم:

 1. قبول کردن این کتاب به مفهوم آن است که صالح قبول می کند که او جاسوس سازمان سیاه است و فرمانده مسعود برای جنگ در برابر یک گروه مسلمان دست به دربار آمریکا زده است. هرچند داشتن حمایت خارجی متاسفانه اکنون به  یک امر ممعول مبدل شده است اما برای فرمانده مسعود بعنوان یک اخوانی که همواره شعار مرگ بر کفار را می زد؛ هرگز قابل توجیه نیست. اما پرسش اینجاست مگر بر شمشیر و نان آمریکا می شود جهاد کرد؟ همانطوریکه امام اعظم(رح) می فرماید: “مبنای چیزی فاسد نمی توان اعمال شرعی انجام داد.” یعنی برای کار شرعی مبنای شرعی نیاز است.
 2. در اینکه فرمانده احمد شاه مسعود یکی از چریکهای مؤفق در طول تاریخ افغانستان بود شکی وجود ندارد و من چنین ادعا را قطعاً تایید می کنم.
 3. اگر 11 سپتامبر رخ نمی داد و آمریکا در افغانستان حضور پیدا نمی کرد، فرمانده مسعود ۵۰۰۰ سال دیگر هم اگر به مقاومت ادامه می داد نمی توانست طالبان را شکست دهد. همین امروز هم اگر خدای نخواسته حکومت سقوط کند، حکومت کاملاْ بدست طالبان خواهد افتید. بناً این درست است که مقاومت دست آورد فرمانده مسعود بود اما پیروزی از برکت طیاره ها و نیرو های آمریکایی میسر شد.
 4. اشاره صالح به خلیلزاد اگر واقعیت داشته باشد درآنصورت طالبان تولید آمریکا خواهد بود. اکنون در یک زمان معین آمریکا را هم حامی مقاومت و هم حامی طالبان تلقی کردن کجایش منطقی است.بناً این اظهارت در ذات خود پاراداکسیکل است.
 5. اینکه صالح بعنوان یک متخصص استخبارات در مورد هزینه جنگ چنین نظر غیر کارشناسانه و مسخره دارد قابل تعجب است. من متیقن هستم کسی که الفبای سیاست جنگ را بداند چنین ادعا را هرگز قبول نخواهد کرد. با 60 میلیون دالر یک شرکت متوسط بنا نمی شود چه رسد به تمویل جنگهای پیچیده داخلی افغانستان. صالح باید بداند که در کتاب واضح نوشته شده است که جمعیت و شورای نظار از منابع کافی برخوردادر بودند. اگر کسی تردید دارد بفرمایید و فصل نخست کتاب را به دقت مرور کنید.
 6. جمعیت در حال حاضر در مورد این موضوع دو موقف مختلفی را اختیار کرده است. احمد ولی مسعود این کتاب را رد می کند و صالح آن را نه تنها تایید بلکه می ستاید. در این میان پیروانان جمعیت و شورای نظار حیرت زده هستند که چه باید کنند.
 7. از اظهارات صالح ظاهر می گردد که او کتاب را بطور دقیق و یا کامل نخوانده است و محض برای اقتضای زمان چنین اظهاراتی را روا داشته است در غیر آن این کتاب هرگز برای جمعیت و شورای نظار قابل توجیه نیست. تایید این کتاب از جانب جمعیت و شورای نظار تیشه زدن به ریشه خود است.
 8. من اطمینان ثابت دارم که به مرور زمان حقایق همه رهبران افغانستان بخوص جهادی بیشتر برملا خواهند شد. اکنون فقط دو کتاب چاپ شده آمریکا(دیوتی و ریاست s) جمعیت را چنان تکان داده است که راه گم کرده اند، منتظر باشید که روسیه، پاکستان، جرمنی و جهان عرب نیز کتابهای خود را در مورد افغانستان بنویسند آنگاه من متیقن هستم ما نیاز به تجدید نظر در القاب دهی خواهیم داشت.
 9. مردم اکثراً می پرسیدند که صالح چرا سلسه نوشته هایش را زیر عنوان «جاسوس پرافتخار» می نوشت اکنون من فهمیدم که جاسوس پرافتخار یعنی اشخاص مانند صالح.
 10. به هر صورت نشر این چنین کتابهای برای افغانستان مؤثر است. همین اکنون دیدگاهای اکثر مردم در مورد اشخاص و افراد در حال تغییر است و آنها دارند هر روز به تصاویر شخصیت های حقیقی قابل افتخار کشور شان نزدیک تر شده می روند.

با حرمت

امین یار

14 فبروری 2018

ایالات متحده آمریکا

604 total views, 2 views today

4 comments

 1. shahed Reply

  جناب امین یار صا حب السلام علیکم و رحمته الله و بر کا ته !
  در حفظ الهی با شید، نویشته شما را خوا ندم ، منتظر با شید ګذشت زمان بسیاری وا قعیت ها و پنهان کاریها یکه از جا نب قهر ما نهای کا ذب ولی در وا قعیت وطنفروش صو رت ګر فته افشا خوا هد سا خت، ګذشت زمان مهک بسیار خو بی است که مجا هد ، قهر مان و وطنفرو شان و جا سو سان اجنبی و بیګانه را از همدیګر تفکیک کنند ، مو فق با شید

 2. sultan Mohammad (ahmadzai) Reply

  سلامونه اونیکی هیلی الله مومل شه وروڼو په امید د نورو پلټنو دتاسو چه څومره خاینانو دی وطن ته په اصتلاح خپلی مورته دخیانت ددسیسو مصدر ګرځیدلی دی او ځانونه یی موږ ته دسپینو ملایًکو په شان رامعرفی کړی دی چه وپژندل شی الله مو مل اومددګارشه وسلام

 3. داود قادری Reply

  امین یار صاحب سلام عرض میدارم :
  مقاله شما را مطالعه نمودم امرالله صالح میخواست تحت مقالات جاسوسان پر افتخار هویت ولقب جاسوسی خویش را پنهان نماید نا خبر از اینکه قبل از مرگ اش راز پنهانی خودش دربرابر مسلمان وافغان افشا میشود هرکه سنگ محک صداقت را برسینه مالد آنقدر صادق وراستکار نخواهدبود.والسلام

 4. محمدربی آماج Reply

  درمورد اینکه جمیعتی ها ،شورای نظار و طالبان اجیر وجیره خوار اجانب بوده هیچ شک و تردید وجودندارد وبیان مثال ګونهُ حقایق آتی مصداق ادعاُ ما میباشند: ۱-جنرال بوریس ګروموف قوماندان قوای به اصطلاح محدود شوروی در افغانستان در کتاب خویش تحت عنوان (سری لښکری په افغانستان کی ترجمه ُپښتو از داوود جنبش ) بصراحت از استخدام احمد شاه مسعود میګویند و از پرداخت مبلغ سه صد هزار ډالر امریکایی توسط شیبارشین (مامور کی جی بی) در حومهُ جبل السرج یاد اوری میکند، و دریک قسمت میګویند که احمد شاه مسعودمیدانست که اجازهُ اجرای کدام کار ها را دارد و درصورت اجرای کدام کار ها او ګوشمالی میشوند.۲-در کتاب ستیو کول (جنګ اشباح) ګیری شرون بصراحت مینویسند که مبلغ پنجصدهزار ډالر امریکایی در پنجشیر به احمدشا مسعود در وهلهُ نخست پرداخته است.۳- وزیر خارجهُ اسبق امریکا یا سکرتر دولت برای امور خارجهُ امریکا (مادلن البرایت)حین بازدید از دو پادشاهی افغانستان (طالبان در
  آکابل و شورای نظار در پنجشیر) وقتیکه از ملاقات رسمی با ادارهُ طالبان در کابل به پنجشیر رفت ودر انجا حین کنفرانس مطبوعاتی صریحاچنین ابراز کرد : از آنوقتیکه تحریک طالبان بوجود آمده بودجهُ امریکا درارتباط با افغانستان دو چند شده.اینکه جنابان آنرا چطور تعبیر و تفسیر مینمایند به مروت سیاسی آ نان تعلق دارند. کاڼی لعل د بدخشان ګیاه کیمیا ده ««»» چی یی نه پیژنی ته ګناه د چاده؟! فاعتبرو یا اولی الابصار.

Leave a Reply to داود قادری Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸