Categories

اعلان

Loading…

نیروی خستگی نا پذیر|  نویسنده سبحان امیری

افغانستان در طول تاریخ یکی از اردو های قدرت مند را در سطح منطقه با خود داشته است و این نیرو ها همواره یکی از مدافعان قوی مردم افغانستان بوده است که کشور های همسایه داشتن یک اردوی نیرو مند را در کنار شان تحمل نمیتوانستند و همواره تلاش داشتند که به هر نوعی اردوی افغانستان را تضعیف کنند و بتوانند از این طریق فعالیت های خرابکارانه شان در داخل افغانستان آغاز کنند .

این تفکر رهبران کشور های منطقه آنان را وا داشت که پس از حضور شوروی سابق و دخیل شدن امریکا در مسله افغانستان به حمایت از مجاهدین مستقر در پاکستان که اقداماتی را روی دست بگیرند همسایه یی افغانستان به هدف شان مبنی بر تضعیف اردوی افغانستان نزدیک شوند که بالاخره پس از چندین دهه جنگ مجاهدین با اردوی افغانستان در نهایت اردوی افغانستان با سقوط حکومت داکتر نجیب در سال 1992 میلادی از هم پاشید .

پس از آن جنگ های داخلی و تنظیمی شروع شد و هیچ خبری از اردو و نظام در افغانستان نبود که در نهایت پس از وارد شدن نیرو های خارجی در افغانستان در سال 2001 میلادی اردوی ملی افغانستان تهداب گذاشته شد و تمامی کار های آن از صفر آغاز شد .

این نیروی تازه دم و نو پا دیری نگذشته بود که مجبور شد بار دیگر وارد جنگ با دشمنان افغانستان شود . نخستین جنگ های اردوی ملی در افغانستان در سال های 2003 _2004 آغاز شد و این درست زمانی بود که طالبان یکبار دیگر پس از سقوط، فعالیت هایشان را در مناطق دور دست افغانستان آغاز کردند .

اکنون بیش از یک دهه میگذرد که اردوی ملی افغانستان همواره در جنگ با طالبان و دیگر گروه های تروریستی قرار دارد . اردوی ملی افغانستان در این مدت که با یک دشمن که از سوی کشور های بیرونی حمایت میشوند درگیر است اما تا کنون هیچ اثری از خستگی و دلسردی در این نیرو دیده نشده است .

دلیل اینکه نیرو های امنیتی افغانستان در این مدت هیچ گونه احساس خستگی نکرده اند میتواند دالی بر این باشد که این نیرو اراده یی قوی برای حفاظت از مردم ؛ وطن و تعهد بر وظیفه دارند و برای حفاظت از مردم افغانستان از هیچ گونه قربانی دریغ نکرده اند .

 نیرو های امنیتی افغانستان بیشتر از یک دهه است که مصروف جنگ با بیش از بیست گروه تروریستی است و همه روزه قربانی میدهند .

اکنون که اردوی ملی افغانستان با حمایت جامعه جهانی از تجهیزات و امکانات بیشتری برخوردار شده اند ضربات سنگینی بر جنگجویان مسلح در نقاط مختلف کشور وارد نموده اند . همین اکنون نیز تعداد زیادی از افغان ها در چوکات مراکز تعلیمی نظامی در داخل و خارج از کشور مصروف فراگیری آموزش های نظامی هستند و این روند در حال افزایش است .

این نیرو ها پس از فراگیری آموزش های نظامی در بیرون از کشور دوباره به افغانستان برمیگردند و با اراده قوی و مستحکم برای حفاظت از مردم خود در صفوف نیرو های امنیتی می پیوندند . اکنون نیروی امنیتی افغانستان در بیشتر نقاط افغانستان با گروه های تروریستی داخلی و خارجی درگیر هستند اما نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان هیچگاهی احساس ترس و خستگی نکرده اند.

اما اگر به جای این نیرو ها هر نیروی دیگر در جهان می بود شاید عقب نشینی میکرد و یا اینکه جبهه جنگ را به دشمن واگذار میکرد اما برعکس نیرو های افغان هر روز با روحیه و اراده مستحکم تر به میدان جنگ میروند .

شاید حکومت افغانستان در جهان یگانه نظامی باشد که بیشترین تلفات را نظامیان اش میدهند . مردم افغانستان قدر هر قربانی این نیرو ها را میداند و در هر گوشه و کنار افغانستان از قربانی و اراده یی این نیروی آب دیده و مستحکم پاسداری کرده اند و یگانه دلیل باقی ماندن نظام افغانستان وجود و چشم نترس این نیرو ها میباشد .

قابل ذکر است که اکنون این نیرو در حال تغییر است با گذشت هر روز نیرو های افغان با امکانات و تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز میشوند و اصلاحات گسترده یی در چوکات نیرو های افغان به میان آمده است که با این کار بدون شک در وضعیت امنیتی افغانستان و سطح تلفات این نیرو ها تغییر مثبتی رو نما خواهد شد .  

در حال حاضر نیرو های افغان حرف اول را در میادین جنگ افغانستان میزنند و هیچ عملیاتی نبوده است که آنان با شکست روبرو شده باشند آنان به تعهد شان ( خدای ؛ هیواد ؛ وظیفه ) را به گونه جدی عملی کرده اند .

164 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸